Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3633
e-mail: kedar@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9464-1196

Zainteresowania:
socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego

Terminy konsultacji:
Konsultacje dziekańskie:
kontakt mailowy: kedar@umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy