Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/65


Autorzy: Królicka Beata, Sojak Radosław, Meler Andrzej.

Tytuł oryginału: Why is a minority continuing to decline? The representation of female MPs on Polish political commentary programmes, 2015-2019.

Czasopismo: Feminist Media Studies

Rocznik: 2021

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-18, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14680777

Impact Factor: 2.922

Punktacja MNiSW: 100.000


2/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Czy plotka przetrwa rewolucję informatyczną? Los nieformalnych mechanizmów kontroli społecznej w cyberświecie.

Tytuł całości: Cybernetyka, bezpieczeństwo, prywatność, artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas XXI sesji naukowej z cyklu "Dwugłos Nauki" w Poznaniu, 28 listopada 2019 roku / pod red. Marka Świtońskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Polska Akademia Nauk. Oddział : 2020

Opis fizyczny: S. 55-65

Seria: (Dwugłos Nauki)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/65


Autorzy: Meler Andrzej, Sojak Radosław, Królicka Beata.

Tytuł oryginału: Młode wilki, wojowniczki i samowykluczeni : wzory komunikacji medialnej posłów VIII kadencji.

Tytuł całości: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, praca zbiorowa / pod red. Jolanty Archimowicz i Kai Gadowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Spraw Publicznych : 2020

Opis fizyczny: S. 351-373, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/65


Autorzy: Sojak Radosław, Meler Andrzej, Królicka Beata.

Tytuł oryginału: Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach : sposób prezentacji, obecność, konteksty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : 2020

Opis fizyczny: 171 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Toż ang.: Stereotypical or non-typical? Women in Polish TV series : their image, presence and context of appearance. Toruń 2020.

Uwagi: Bibliogr. s. 159-163.

Punktacja MNiSW: 100.000


5/65


Autorzy: Sojak Radosław, Meler Andrzej, Królicka Beata.

Tytuł oryginału: Stereotypical or non-typical? Women in Polish TV series : their image, presence and context of appearance.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : 2020

Opis fizyczny: 164 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Oryg. pol.: Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach : sposób prezentacji, obecność, konteksty. Toruń 2020.

Uwagi: Bibliogr. s. 153-157.


6/65


Autorzy: Afeltowicz Łukasz, Pietrowicz Krzysztof, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Chocholi taniec : o krytyce teorii aktora-sieci w An Invasion of Tricksters Michała Kaczmarczyka.

Tytuł równoległy: The dance of a straw man : on criticism of actor-network theory in Michał Kaczmarczyk's An Invasion of Tricksters.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (237)

Opis fizyczny: S. 5-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/sts

Punktacja MNiSW: 70.000


7/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu : w stronę komunikacji symetrycznej.

Tytuł całości: Dziekanaty w procesie zmian, nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna / red. nauk. Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie : 2019

Opis fizyczny: S. 15-23

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/65


Autorzy: Sojak Radosław, Afeltowicz Łukasz, Pietrowicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Let it fly high! On the need for ANT with a positivistic inclination.

Czasopismo: Polish Sociological Review

Rocznik: 2019

Szczegóły: no. 3 (207)

Opis fizyczny: S. 255-269

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26412/psr

Impact Factor: 0.167

Punktacja MNiSW: 70.000


9/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: The anthropological paradox : the sociology of knowledge as perspective of the general theory of society.

Adres wydawniczy: Berlin, Peter Lang : 2018

Opis fizyczny: 246 s.

Seria: (Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences ;vol. 9)

Uwagi: Bibliogr. s. 231-246.

Punktacja MNiSW: 100.000


10/65


Autorzy: Piechocka Anna, Królicka Beata, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Medialna sfera publiczna we współczesnej Polsce : ocena z perspektywy modelu liberalno-przedstawicielskiego.

Tytuł równoległy: Media public sphere in contemporary Poland : evaluation in accordance with liberal-representative model.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (230)

Opis fizyczny: S. 127-152, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/122475

Punktacja MNiSW: 15.000


11/65


Autorzy: Meler Andrzej, Sojak Radosław, Piechocka Anna.

Tytuł oryginału: Przełomy i kryzysy : zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji.

Tytuł równoległy: Breakthroughs and crisises : the changes in radio and television representation of political parties.

Czasopismo: Zeszyty Prasoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 61 nr 2

Opis fizyczny: S. 247-269, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/2299-6362PZ

Punktacja MNiSW: 14.000


12/65


Autorzy: Sojak Radosław, Wicenty Daniel.

Tytuł oryginału: Sędziowie własnej sprawy? Nierozpoznany czynnik debaty o agenturze Służby Bezpieczeństwa.

Tytuł równoległy: Judging their own cause? Unidentified factor in the debate of the Security Service's human intelligence sources.

Tytuł całości: Antropologia donosu / red. nauk. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu : 2017

Opis fizyczny: S. 111-135, streszcz. ang.

Seria: (Inne Strony Historii)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/65


Autorzy: Afeltowicz Łukasz, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Arystokraci i rzemieślnicy : synergia stylów badawczych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 347 s., il., tab. wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 321-344.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/65


Autorzy: Zybertowicz Andrzej, Gurtowski Maciej, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Państwo Platformy : bilans zamknięcia.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fronda PL : 2015

Opis fizyczny: 256 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Pozwólcie jej latać wysoko : o przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami nad nauką.

Czasopismo: Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 209-222, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Gra dystansami.

Tytuł równoległy: A game of gaps.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 228-239

Uwagi: Recenzja książek: Wiek rewolucji : 1789-1848 / Eric Hobsbawm. Warszawa 2013 ; Jak zmienić świat : Marks i marksizm 1840-2011 / Eric Hobsbawm. Warszawa 2013.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 13.000


17/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Dlaczego potrzebujemy oceny nauki i technologii?

Czasopismo: Studia Biura Analiz Sejmowych

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (43)

Opis fizyczny: S. 13-34, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Technology Assessment : problematyka oceny technologii / pod red. Mirosława Gwiazdowicza i Piotra Stankiewicza.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


18/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Spełniona obietnica : szkic do koncepcji stylów badawczych na przykładzie socjologii wiedzy.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram : 2014

Opis fizyczny: 267 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 241-256

Punktacja MNiSW: 20.000


19/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Czy możliwa jest interdyscyplinarność socjologii i filozofii?

Tytuł całości: Głosy w sprawie interdyscyplinarności, socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN : 2014

Opis fizyczny: S. 109-122, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/65


Autorzy: Callon Michel, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo w procesie tworzenia : badania technologii jako narzędzie analizy socjologicznej / Michel Callon ; przeł. Radosław Sojak.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 263-288

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


21/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Socjologia wiedzy jako terapia dyskursu publicznego.

Czasopismo: Stan Rzeczy : teoria społeczna : Europa Środkowo-Wschodnia

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (6)

Opis fizyczny: S. 255-273, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


22/65


Autorzy: Afeltowicz Łukasz, Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Od teorii sprawstwa do sprawstwa wcielonego, czyli dlaczego nie warto parać się socjologiczną teorią podmiotowości.

Tytuł całości: Sprawstwo, teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych / pod red. Adama Mrozowickiego, Olgi Nowaczyk, Ireny Szlachcicowej.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2013

Opis fizyczny: S. 59-75

Punktacja MNiSW: 4.000


23/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Strach przed różnicą : o niedomiarze sensu w kulturze nadmiaru.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (76)

Opis fizyczny: S. 152-165, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Kultura nadmiaru - w czasach niedomiaru / koncepcja numeru i red. nauk. Tomasz Szlendak.

Punktacja MNiSW: 6.000


24/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Socjologiczny syndrom Münchhausena : złożoność w teorii i w praktyce.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4 (211)

Opis fizyczny: S. 51-66, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


25/65


Autorzy: Sojak Radosław, Gurtowski Maciej.

Tytuł oryginału: Opracowanie koncepcji szacowania społecznych i ekonomicznych kosztów zachowań korupcyjnych.

Tytuł całości: Korupcja i antykorupcja, wybrane zagadnienia : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji : 2012

Opis fizyczny: S. 137-190, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Przemoc jako zasób i regulator zachowań w przestrzeni publicznej : wstępny ogląd na podstawie materiałów prasowych.

Tytuł całości: Za kulisami, szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie / red. Krzysztof Pietrowicz i Piotr Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka : 2012

Opis fizyczny: S. 127-194, tab., wykr.

Seria: (Zakulisowe Studia Społeczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Dyscypliny w czasie transformacji : o pożytkach z socjologii wiedzy dla historii socjologii.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 19-37, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


28/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Radosny koniec socjologii wiedzy.

Tytuł całości: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. T. 3 / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 13-26, streszcz. ang.

Seria: (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Zobaczyć różnorodność : styl badawczy Harrisona C. White'a.

Tytuł całości: Tożsamość i kontrola, jak wyłaniają się formacje społeczne / Harrison C. White ; przeł. Agnieszka Hałas.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2011

Opis fizyczny: S. XLI-L

Seria: (Współczesne Teorie Socjologiczne ;18)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Humanistyka w czasach parametryzacji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (81)

Opis fizyczny: S. 204-209

Punktacja MNiSW: 10.000


31/65


Autorzy: Sojak Radosław, Stankiewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Conflict of interest / ed. issue of Radosław Sojak, Piotr Stankiewicz.

Czasopismo: Polish Sociological Review

Rocznik: 2011

Szczegóły: no. 2 (174)

Opis fizyczny: S. 143-253

Uwagi: From the editors, s. 143-148.
Uwagi: [Redakcja numeru czasopisma]


32/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Jakość debaty publicznej w Polsce : najważniejsze bariery.

Tytuł całości: Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski / [red. Jan Szomburg].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : 2010

Opis fizyczny: S. 25-33

Seria: (Wolność i Solidarność ;nr 30)


33/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Wiedza milcząca w ujęciu socjologii wiedzy naukowej.

Tytuł całości: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. T. 2 / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Seria: (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


34/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Dyskusja po filmie Towarzysz generał : próba analizy zdyscyplinowanej.

Tytuł całości: Teorie komunikacji i mediów. T. 3 / pod red. Marka Graszewicza i Jerzego Jastrzębskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2010

Opis fizyczny: 255-275, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


35/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Przestrzeń dialogu czy pole bitwy? : quasi-etnometodologiczna analiza telewizyjnych programów publicystycznych na przykładzie "Kropki nad i ..."

Tytuł całości: Za kulisami spektaklu, medialne wizerunki polityki / red. nauk. Marek Sokołowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 261-274

Seria: (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci)


36/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Pragmatyczna doskonałość.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3 (194)

Opis fizyczny: S. 165-180

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


37/65


Autorzy: Sojak Radosław, Zybertowicz Andrzej.

Tytuł oryginału: Transformacja podszyta przemocą : o nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych / pod red. Radosława Sojaka i Andrzeja Zybertowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 338 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


38/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Życie przemocą podszyte : przestrzenie przymusu w perspektywie współczesnego, polskiego dyskursu prasowego.

Tytuł całości: Transformacja podszyta przemocą, o nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych / pod red. Radosława Sojaka i Andrzeja Zybertowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 133-164

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/65


Autorzy: Sojak Radosław, Zybertowicz Andrzej.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł całości: Transformacja podszyta przemocą, o nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych / pod red. Radosława Sojaka i Andrzeja Zybertowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 7-26


40/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Przestrzenie przymusu : wprowadzenie.

Tytuł całości: Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu / pod red. Radosława Sojaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 7-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


41/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Szara strefa przemocy - szara strefa transformacji? : przestrzenie przymusu / pod red. Radosława Sojaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 268 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 10.000


42/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Dwa kroki ku poznawczej teorii społeczeństwa : czy socjologia wiedzy ma szansę na uniwersalizację swoich koncepcji?

Czasopismo: Societas / Communitas

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (3)

Opis fizyczny: S. 47-70, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


43/65


Autorzy: Sojak Radosław, Zybertowicz Andrzej.

Tytuł oryginału: Przestrzenie ukrytego potencjału, czyli Socjologiczna Wartość Dodana (SWD).

Tytuł całości: Przestrzenie ukrytego potencjału rynku pracy, budowa kapitału społecznego w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Radosława Sojaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 11-26

Punktacja MNiSW: 6.000


44/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Czy spór o relatywizm można rozstrzygać empirycznie?

Tytuł całości: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 287-302

Seria: (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/65


Autorzy: Sojak Radosław, Szalacha Joanna.

Tytuł oryginału: Ukierunkowany rozwój albo dryf : perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy / pod red. Radosława Sojaka i Joanny Szalacha.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 260 s., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Przestrzenie ukrytego potencjału rynku pracy : budowa kapitału społecznego w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Radosława Sojaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 187 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


47/65


Autorzy: Sojak Radosław, Zybertowicz Andrzej.

Tytuł oryginału: Rozwój ukierunkowany czy dryf ? : o roli przywództwa i wizji regionalnego rozwoju.

Tytuł całości: Ukierunkowany rozwój albo dryf, perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy / pod red. Radosława Sojaka i Joanny Szalacha.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 11-29

Punktacja MNiSW: 6.000


48/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Politics exclusion and the lustration debate.

Tytuł całości: Democracy and the post-totalitarian experience / eds.: Leszek Koczanowicz, Beth J. Singer ; assistant eds.: Frederic R. Kellogg and Łukasz Nysler.

Adres wydawniczy: Amsterdam, Rodopi : 2005

Opis fizyczny: S. 163-180

Punktacja MNiSW: 12.000


49/65


Autorzy: Sojak Radosław, Wincenty Daniel.

Tytuł oryginału: Zagubiona rzeczywistość : o społecznym konstruowaniu niewiedzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Naukowa : 2005

Opis fizyczny: 301, [3] s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 277-294. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Paradoks antropologiczny : socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2004

Opis fizyczny: 298, [1] s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)

Uwagi: Bibliogr. s. 275-288.

Punktacja MNiSW: 15.000


51/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Demarkacja w teorii, w historii i w praktyce : punkt widzenia socjologii wiedzy naukowej.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 13 nr 3

Opis fizyczny: S. 127-140, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


52/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Teoretyczna ciągłość : ciągłość teorii? Uwagi na temat scalającej mocy "ekskluzji".

Tytuł całości: Punkty widzenia - problemy socjologii wiedzy, wokół myśli Karola Mannheima / pod red. Mirosława Chałubińskiego, Janusza Goćkowskiego, Marka Sikory.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 105-124

Seria: (Colloquia Communia ;nr 1 (72))

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Paraliżująca siła różnorodności : lustracja w perspektywie teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna.

Tytuł całości: Utracona dynamika?, o niedojrzałości polskiej demokracji : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda, Andrzeja Zybertowicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk : 2002

Opis fizyczny: S. 273-301

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


54/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Ludzie systemu i ludzie "problemu" : wieczna wojna w teatrze życia naukowego / Janusz Goćkowski. Kraków 2000.

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 38 z. 3

Opis fizyczny: S. 433-445

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


55/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Czy myśl Flecka urzeka?

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 3

Opis fizyczny: S. 365-373

Uwagi: Recenzja książki: Fleck : o społecznej naturze poznania / Wojciech Sady. Warszawa 2000.

Punktacja MNiSW: 6.000


56/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Kronika, kodeks, pamiętnik.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3 (162)

Opis fizyczny: S. 105-118

Uwagi: Recenzja książki: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna / Bronisław Misztal. Kraków 2000.

Punktacja MNiSW: 6.000


57/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Konsekwentna niewspółmierność : uwagi na marginesie "sprawy Alana Sokala".

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 109-129, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Wyważanie drzwi uchylonych.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1 (148)

Opis fizyczny: S. 137-153

Uwagi: Recenzja książek: Wartości a poznanie socjologiczne / Sławomir Kapralski. Kraków 1995 ; Koncepcja socjologii wiedzy Karla Mannheima we współczesnej socjologii anglo-amerykańskiej / Ryszard M. Machnikowski. Łódź 1996 ; Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych / Aleksander Manterys. Warszawa 1997.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Tożasamość błazna.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 208-218

Uwagi: Recenzja książki: Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm / Andrzej Szahaj. Wrocław 1996.

Punktacja MNiSW: 6.000


60/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu złotego środka.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1 (144)

Opis fizyczny: S. 166-174

Uwagi: Recenzja książki: The sociology of social change / Piotr Sztompka. Oxford ; Cambridge 1994.

Punktacja MNiSW: 6.000


61/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Social process without actors? Conspiracy theories and the quest for enemies in Central and Eastern Europe, Nida, 13-17 lutego 1997 roku.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3 (146)

Opis fizyczny: S. 149-152


62/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Wiara w wiedzę.

Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 24 z. 4

Opis fizyczny: S. 209-217

Uwagi: Recenzja książki: Prawda w filozofii / Barry Allen. Warszawa 1994.

Punktacja MNiSW: 6.000


63/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Zdroworozsądkowe wyjaśnienia.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 3

Opis fizyczny: S. 174-179

Uwagi: Recenzja książki: Nienaturalna natura nauki : dlaczego nauka jest pozbawiona zdrowego rozsądku / Lewis Woolpert. Gdańsk 1996.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Socjologia wiedzy chce pozostać nieświadoma : uwagi o statusie poznawczym socjologii wiedzy.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 4 (143)

Opis fizyczny: S. 25-49, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/65


Autorzy: Sojak Radosław.

Tytuł oryginału: Nowy program antropologii społecznej?

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 3-4 (138-139)

Opis fizyczny: S. 162-168

Uwagi: Recenzja książki: Dlaczego ludzie mają kultury : uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej / Michael Carrithers. Warszawa 1994.

Punktacja MNiSW: 6.000