Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 385
tel.: 56 611-48-43
e-mail: mhkowalczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7950-998X

Zainteresowania:
Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka i penologia, kryminologia i wiktymolgia

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2021/22 konsultacje dla studentów odbywać się będą:

wtorki od godz 11.30 do 13.00. pokój 385 (Lwowska 1)

Ze względu na zwolnienie lekarskie, konsultacje we wtorek 14.06 odbędą się w aplikacji Teams w godz 11.30 - 13.00Zobacz profil w Bazie Wiedzy