Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 385, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 43
e-mail: mhkowalczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7950-998X

Zainteresowania:
Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka i penologia, kryminologia i wiktymologia

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2023/24 konsultacje dla studentów odbywać się będą: we wtorki w godz. 14.45 - 16.15

.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy