Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski
adiunkt
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii

pokój: 207, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 36 54
e-mail: tjarmakowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2680-0183

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychologii moralności i psychologii politycznej.
Obecnie realizuję i przygotowuję następujące projekty badawcze:
1. Ocena moralna krzywdy wyrządzonej zwierzętom
2. Ideologiczne uwarunkowania szerokości kręgu moralnego.
3. Wpływ rywalizacji na szerokość kręgu moralnego.

Terminy konsultacji:
Dyżury:
poniedziałek godz.11.30-12.30 (zdalny, Teams)
czwartek godz. 9.00-10.00 p.207

Zobacz profil w Bazie Wiedzy