Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Józef Binnebesel
profesor
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 350
tel.: 56 611 31 35
e-mail: job@fizyka.umk.pl

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowe związane są z percepcją lęku przed śmiercią, psycho-pedagogicznymi aspektami terapii, opieką i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych, godnością i podmiotowością osób z szeroko rozumianą niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w systemie opieki medycznej. Zainteresowania te w głównej mierze oscylują w obrębie tworzonej Tanatopedagogiki oraz Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, pedagogiki specjalnej i opiekuńczej.

Terminy konsultacji:
DYŻUR on line: Poniedziałek 8:00 - 9:00
SKYPE: to_jestem_ja
TEAMS: job@o365.fizyka.umk.pl

Bibliografia