Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Józef Binnebesel
profesor
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 350
tel.: 56 611 31 35
e-mail: job@fizyka.umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=730550
ORCID: 0000-0003-2533-6013

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowe związane są z percepcją lęku przed śmiercią, psycho-pedagogicznymi aspektami terapii, opieką i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych, godnością i podmiotowością osób z szeroko rozumianą niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w systemie opieki medycznej. Zainteresowania te w głównej mierze oscylują w obrębie tworzonej Tanatopedagogiki oraz Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, pedagogiki specjalnej i opiekuńczej.

Terminy konsultacji:
DYŻURY:
Środa 01-06-2022 h 11:15-13:154 ul. Lwowska 1 p. 350
Środa 15-06-2022 h 11:15-13:154 ul. Lwowska 1 p. 350
Środa 22-06-2022 h 11:15-13:154 ul. Lwowska 1 p. 350

Poniedziałek 05-09-2022 ul. Lwowska 1 p. 350 URLOP:
18.07.2022 -31.08.2022

Zobacz profil w Bazie Wiedzy