Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Wałęgadr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 361
tel.: +48-56-611-4669
e-mail: awalega@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/ktw-wnp
ORCID: 0000-0001-9585-5965

Zainteresowania:
biografistyka, historia edukacji XIX i XX wieku, czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

poniedziałki 11.15-12.15, pokój 361

Uwaga: W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. (w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
informuję, że konsultacje w dniach 16 i 23 marca zostały odwołane.
Zapraszam do kontaktu mailowego: awalega@umk.pl


Bibliografia