Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Wałęgadr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 361
tel.: +48-56-611-4669
e-mail: awalega@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/ktw-wnp
ORCID: 0000-0001-9585-5965

Zainteresowania:
biografistyka, historia edukacji XIX i XX wieku, czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Terminy konsultacji:
pokój 361, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1

Ostatni dyżur przed urlopem 13.07.2022 - godz. 8.00-9.00

Urlop 15.07.2022 - 5.09.2022

Pierwszy dyżur po urlopie: 6.09.2022 - godz. 9.00-11.00

Kontakt w formie mailowej: awalega@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy