Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Dominik Antonowiczdr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3640
e-mail: dominik@umk.pl
www: http://www.soc.umk.pl/o-instytucie/pracownicy/dr-dominik-antonowicz/
ORCID: 0000-0002-9115-2987

Terminy konsultacji:
Tuesday 13:00-15:00
Wtorek 13:00-15:00

Bibliografia