Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Logiki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-31-03
e-mail: mnasien@umk.pl
www: http://www.umk.pl/~mnasien/
ORCID: 0000-0002-9612-3990

Terminy konsultacji:
czwartki: 9:15-11:15 (przez Teams adres: mnasien@o365.umk.pl)


Bibliografia