Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Markiewka
adiunkt
Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii

e-mail: t.markiewka@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury: poniedziałek, 13:15-14:45

Bibliografia