Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/25


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Hamerlińska Agnieszka, Mucha Joanna, Pyrcioch Marta.

Tytuł oryginału: Skala zaburzeń mowy u dzieci w powiecie toruńskim oraz organizacja pracy logopedy : raport z badań (Czy istnieje miejsce w przedszkolu i szkole na terapię dla dzieci z niepłynnością mowy?).

Tytuł całości: Balbutologopedia, terapia, wspomaganie, wsparcie / red. nauk. Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 127-138, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Logopaedica Thoruniensia ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Mikuła Beata.

Tytuł oryginału: Onkologopedia : podejście interdyscyplinarne / red. nauk. Agnieszka Hamerlińska, Beata Mikuła.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, α-medica-press : 2020

Opis fizyczny: 187 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mowa przetokowa : standard postępowania logopedycznego u osób po implantacji zastawki tchawiczo-przełykowej.

Tytuł równoległy: Speech with voice prosthesis after removal of the larynx : standard of speech therapy.

Tytuł całości: Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej / pod red. Eweliny Zając i Mateusza Szurka.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2020

Opis fizyczny: S. 53-62, streszcz. ang.

Seria: (Logopedia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Miejsce onkologopedii w nauce.

Tytuł całości: Onkologopedia, podejście interdyscyplinarne / red. nauk. Agnieszka Hamerlińska, Beata Mikuła.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, α-medica-press : 2020

Opis fizyczny: S. 11-22, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Błeszyński Jacek J., Rottermund Jerzy, Knapik Andrzej.

Tytuł oryginału: Therapeutic recommendations for caregivers of people with dysphagia.

Tytuł równoległy: Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią.

Czasopismo: Logopaedica Lodziensia

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 47-59, wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2544-7238

Punktacja MNiSW: 20.000


6/25


Autorzy: Rottermund Jerzy, Hamerlińska Agnieszka, Knapik Andrzej.

Tytuł oryginału: Physiotherapy in people after total laryngectomy : a narrative review.

Czasopismo: Physiotherapy and Health Activity

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 29-36

Uwagi: 10.32087/pha

Punktacja MNiSW: 5.000


7/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność węchowa : próba wprowadzenia pojęcia.

Tytuł równoległy: Olfactory disability : an attempt to introduce the concept.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 81 nr 1

Opis fizyczny: S. 47-53

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0013.950

Punktacja MNiSW: 20.000


8/25


Autorzy: Rottermund Jerzy, Knapik Andrzej, Hamerlińska Agnieszka, Warmuz-Wancisiewicz Aneta.

Tytuł oryginału: Dysphagia in the care and rehabilitation of disabled people.

Tytuł równoległy: Dysfagia w opiece i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Tytuł całości: Aktuálne problémy zdravotníctva a sociálnej práce, zborník k 10.výročiu založenia Ústavu sv. Cyrila a Metoda Vysokej Školy Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Partizánskom = Actual problems of health and social work : proceedings for the 10th anniversary of establishment of St. Cyril and Methodius Institute of St. Elizabeth University of Health and Social Work in Partizanske / ed.: Pavol Beňo, Miron Šramka, Michal Valach.

Adres wydawniczy: Bratislava, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety : 2019

Opis fizyczny: S. 75-90

Punktacja MNiSW: 5.000


9/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: O trudnościach w komunikacji z osobami po onkologicznych operacjach w obrębie głowy i szyi.

Tytuł całości: Kontekst "Inności" w komunikacji interpersonalnej, praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Andrzeja Guzowskiego, Grzegorza Bejdy, Agnieszki Lankau.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku : 2019

Opis fizyczny: S. 439-448

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mowa przełykowa : studium onkologopedyczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: 303 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 261-284.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej jako integralny element profilaktyki chorób nowotworowych jamy ustnej.

Tytuł równoległy: Health education in the field of oral hygiene as an integral element in the prevention of oral cancer.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 2 (149)

Opis fizyczny: S. 66-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24131/3724

Punktacja MNiSW: 20.000


12/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Węch i jego zaburzenia przedmiotem badań (również) logopedii.

Tytuł równoległy: Smell and its disorders are the subject of research (also) in speech therapy.

Czasopismo: Logopedia

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 48 cz. 1

Opis fizyczny: S. 187-201, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Popularyzacja protez głosowych a lęk przed ich zastosowaniem u osób po laryngektomii całkowitej.

Tytuł równoległy: Popularization of voice prostheses and fear of their application in people after total laryngectomy.

Czasopismo: Niepełnosprawność : półrocznik naukowy

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 38-51, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/25439561.NP

Punktacja MNiSW: 20.000


14/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Applying nasal airflow : inducing maneuvers with patients with hyposmia after total laryngectomy.

Czasopismo: Współczesna Onkologia

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 23 no. 3

Opis fizyczny: S. 141-145, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 40.000


15/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Postawa wobec Nordic Walking a aktywność fizyczna studentów.

Tytuł całości: Nordic Walking, wybrane aspekty / red. nauk. Rafał Gotowski, Jana Juříková, Radosław Muszkieta.

Adres wydawniczy: Toruń, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji, Akademia Sportu i Nauki : 2018

Opis fizyczny: S. 53-61, tab., wykr.

Seria: (Monografia / Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ;nr 33)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Kotlęga Emilia, Kamyk-Wawryszuk Agnieszka.

Tytuł oryginału: Karmienie piersią dziecka w miejscach publicznych a postawy kobiet i mężczyzn : komunikat z badań.

Tytuł równoległy: Breastfeeding in public places : attitudes of women and men.

Czasopismo: Kultura i Wychowanie

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 177-191, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


17/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów.

Tytuł równoległy: Oncological logopaedics in the system of speech therapists' education.

Czasopismo: Logopaedica Lodziensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 49-61, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2544-7238

Punktacja MNiSW: 1.000


18/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Lemańczyk Milena.

Tytuł oryginału: Dysfagia nowotworowa w trakcie radioterapii na przykładzie osób po usunieciu krtani : wyniki badan własnych.

Tytuł równoległy: Dysphagia during radiotherapy : an example of people after total laryngectomy : results of own research

Czasopismo: Neurolingwistyka Praktyczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 86-103, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/24505072

Punktacja MNiSW: 1.000


19/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Udział w terapii logopedycznej przejawem motywacji wobec zmagań z niepełnosprawnością na przykładzie osób po laryngektomii całkowitej.

Tytuł równoległy: Participation in speech therapy as motivation to struggle with a disability on the example of the total laryngectomy.

Czasopismo: Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (28)

Opis fizyczny: S. 47-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


20/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Metodyka logopedyczna w przypadku osób po laryngektomii całkowitej.

Tytuł równoległy: Methodology speech after total laryngectomy.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 89-100, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/20837283

Punktacja MNiSW: 1.000


21/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Gnieździa-Buc Izabela.

Tytuł oryginału: Consumption of food after removal of tounge : case study.

Tytuł równoległy: Spożywanie pokarmów po usunięciu języka : studium przypadku.

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 3

Opis fizyczny: S. 759-766, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.1065690

Punktacja MNiSW: 7.000


22/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Gnieździa-Buc Izabela.

Tytuł oryginału: Face and shoulder massage as the element of logopedic therapy in people after tounge cancer.

Tytuł równoległy: Masaż twarzy i obręczy barkowej jako element terapii logopedycznej u osób po raku języka.

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 5

Opis fizyczny: S. 819-828, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.1004173

Punktacja MNiSW: 7.000


23/25


Autorzy: Gnieździa-Buc Izabela, Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: The standards of logopedic treatment in case of oncological patients in scope of head and neck, treated in the Gliwice branch Oncology Centre.

Tytuł równoległy: Standardy postępowania logopedycznego w przypadku pacjentów onkologicznych z zakresu głowy i szyi leczonych w Gliwickim Oddziale Centrum Onkologii.

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 6

Opis fizyczny: S. 724-731, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.998599

Punktacja MNiSW: 7.000


24/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kompetencje komunikacyjne a płeć na przykładzie dzieci pięcioletnich : wyniki badań własnych.

Tytuł równoległy: Communication skills and gender on the example of five-year-old children : own research results.

Czasopismo: Neurolingwistyka Praktyczna

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 67-83, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/24505072

Punktacja MNiSW: 1.000


25/25


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Grądzka Olga.

Tytuł oryginału: Zaburzenia czynnościowe kompleksu ustno-twarzowego w zespole rzekomoopuszkowym.

Tytuł równoległy: Functional disorders of the oral-facial complex in an apoplexy syndrome.

Czasopismo: Neurolingwistyka Praktyczna

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 129-141, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/24505072

Punktacja MNiSW: 1.000