Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Różański

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Samotność i osamotnienie osób starszych jako problem społeczny i edukacyjny.

Tytuł równoległy: Loneliness and solitude of the elderly as a social and educational problem.

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 12 nr 4

Opis fizyczny: S. 75-90, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rped

Punktacja MNiSW: 20.000


2/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Czas wolny ludzi starszych w świetle teorii aktywności.

Tytuł równoległy: The leisure time of older people in light of activity theory.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: S. 133-148, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 20.000


3/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Wybrane obszary oraz profilaktyka marginalizacji i wykluczenia społecznego ludzi starszych.

Tytuł równoległy: Selected areas and prevention of marginalization and social exclusion of older people.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4-5 (277-278)

Opis fizyczny: S. 30-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Czas wolny jako obszar pracy socjalnej.

Tytuł równoległy: Leisure time as a social work domain.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 33 nr 4

Opis fizyczny: S. 109-125, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


5/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Rozważania na temat kultury czasu wolnego młodzieży studenckiej.

Tytuł całości: Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. T. 1 / red. Monika Humeniuk, Iwona Paszenda.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 234-244, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Wybrane obszary aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym.

Tytuł całości: Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym, wyzwania, powinności pedagogiki, zadania / red. nauk. Alina Szczurek-Boruta, Katarzyna Jas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: S. 185-201, streszcz. ang.

Seria: (Pedagogika Społeczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą", Ciechocinek, 27-28 kwietnia 2017.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 141-146

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


8/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych / red. Mirosław J. Szymański, Błażej Przybylski. Warszawa 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 296-303

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 5.000


9/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Zachowania ryzykowne seniorów : uwarunkowania, profilaktyka / Elżbieta Kościńska. Bydgoszcz 2016.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 293-300

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 5.000


10/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Starość w Polsce : aspekty społeczne i edukacyjne / Artur Fabiś, Marcin Muszyński, Łukasz Tomczyk, Maria Zrałek. Oświęcim 2014.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 32 nr 1

Opis fizyczny: S. 212-214

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


11/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Współczesna rodzina jako środowisko życia i aktywności osób starszych : wybrane kwestie.

Tytuł równoległy: Modern family - the environment of living and activity of the elderly : selected issues.

Czasopismo: Teologia i Człowiek

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 40

Opis fizyczny: S. 225-240, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TiCz

Punktacja MNiSW: 10.000


12/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Aktywność kulturalna jako czynnik integracji międzypokoleniowej.

Tytuł równoległy: Cultural activity as a factor of intergenerational integration.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1-2 (262-263)

Opis fizyczny: S. 3-6, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy czasu wolnego ludzi starszych w Polsce.

Tytuł całości: Starość, poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2016

Opis fizyczny: S. 389-400

Punktacja MNiSW: 4.000


14/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z seminarium naukowego Wzbudzanie sił społeczeństwa wychowującego : 40 lat pedagogiki społecznej i socjologii edukacji w Toruniu (Toruń, 4.04.2016 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 237-239

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


15/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert N. Pikuła. Kraków 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 280-282

Uwagi: OMÓWIENIE

Uwagi: 10.12775/PCh


16/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Educational activity of older people in Poland : selected issues.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integrācija, Izglitiba

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 122-131

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 4.000


17/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Wolontariat osób starszych jako forma aktywności w czasie wolnym.

Czasopismo: Szkice Humanistyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 16 nr 3

Opis fizyczny: S. 143-153, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


18/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Pomoc i wsparcie społeczne osób w wieku późnej dorosłości.

Tytuł całości: Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności, w poszukiwaniu rozwiązań. T. 2 / red. nauk. Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 285-294, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży / Tomasz Łączek. Kielce 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 173-176

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


20/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Oblicza religijności młodzieży studenckiej : analiza wybranych komponentów.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 295-309, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


21/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej : socjologiczne studium przypadku : Kłodnica w Rudzie Śląskiej / Tomasz Piechniczek. Katowice 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 352-354

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


22/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Społeczne i edukacyjne aspekty amatorskiej działalności seniorów.

Czasopismo: Szkice Humanistyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 155-165, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


23/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Z problematyki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny.

Czasopismo: Teologia i Człowiek

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 129-141, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/TiCz

Punktacja MNiSW: 10.000


24/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Rola rodziny w profilaktyce uzależnień ludzi młodych od środków odurzających.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 5 (254)

Opis fizyczny: S. 24-27, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Działalność młodzieżowych zespołów muzycznych jako przejaw amatorstwa artystycznego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (245)

Opis fizyczny: S. 31-34

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej / Stanisław Głaz. Kraków 2009.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 252-256

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


27/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Styl życia oraz aktywność w czasie wolnym współczesnych nauczycieli polskich.

Tytuł całości: "Małe tęsknoty?", style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 238-248, streszcz. ang.

Seria: (Przestrzenie Życia Społecznego)


28/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Płeć a rozwój religijności : (badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat) / Monika Piątek. Tarnobrzeg 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 244-246

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


29/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Czas wolny nauczycieli / Jadwiga Daszykowska. Stalowa Wola 2008.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 9 (192)

Opis fizyczny: S. 30-31

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


30/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Działalność młodzieżowych zespołów rockowych jako forma aktywności w czasie wolnym.

Tytuł całości: "Cudne manowce?", kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 305-314, streszcz. ang.

Seria: (Przestrzenie Życia Społecznego)

Punktacja MNiSW: 3.000


31/31


Autorzy: Różański Tomasz.

Tytuł oryginału: Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862 / Ewa Kula. Kielce 2006.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 112-114

Uwagi: RECENZJA