Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Szulakiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia jako warunek metafizycznej otwartości? Religijne podstawy otwartego świata.

Tytuł równoległy: Religion as a condition of metaphysical openness? Religious foundations of the open world

Czasopismo: Przegląd Religioznawczy

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 1 (279)

Opis fizyczny: S. 169-185, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.34813/ptr

Punktacja MNiSW: 70.000


2/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nowego człowieka : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: 240 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 7-8


4/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Toruń i Colloquium Charitativum w 1645 roku.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 11-31, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Słowo na zakończenie.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 219-221


6/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Powitanie.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 153-154


7/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Nowy człowiek : wprowadzenie do dyskusji.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 53-74, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Colloquia Torunensia : historia i idee.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 33-49, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie w obrady.

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 77-79


10/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia i człowiek współczesny : powrót religii i poszukiwania Boga.

Tytuł całości: 60-lecie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1959-2019) / oprac. red. i tech. Aleksandra Górska, Michał Górecki, Daniel Morzyński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego : 2019

Opis fizyczny: S. 229-248

Punktacja MNiSW: 20.000


11/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Kultura współczesna w poszukiwaniu Boga.

Tytuł całości: Między socjologią a filozofią i teologią, księga jubileuszowa dla profesora Józefa Baniaka z okazji siedemdziesięciolecia urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowo-badawczej / red. nauk. Jerzy Kaczmarek.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora : 2019

Opis fizyczny: S. 433-444

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: "Uczyń nas otwartymi" : konteksty otwartości.

Tytuł równoległy: "Make us open" : contexts of openness.

Tytuł całości: Otwartość, nadzieje i zagrożenia / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 7-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Otwartość i komunikacja : interakcje filozoficzne.

Tytuł równoległy: Openness and communication : philosophical interactions.

Tytuł całości: Otwartość, nadzieje i zagrożenia / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 161-192, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Otwartość : nadzieje i zagrożenia / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 320 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Politics and time : a few words on the temporal dimension of politics.

Tytuł całości: Models of European civil society, transnational perspectives on forming modern societies / ed. by Adam Jarosz and Katarzyna Kącka.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing : 2018

Opis fizyczny: S. 335-345

Seria: (CGS Studies ;vol. 7)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 5.000


16/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Dialog, wychowanie, religia : zasada dialogiczna i jej znaczenie dla wychowania.

Tytuł równoległy: Dialog, education, religion : dialogical principle and its meaning for education.

Tytuł całości: Religie a wychowanie do dialogu, idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne = Religions and education for dialogue : educational, philosophical-anthropological and theological ideas / red. nauk. Mirosław Stanisław Wierzbicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : 2018

Opis fizyczny: S. 79-91, streszcz. ang., wł.

Seria: (Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 20.000


17/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Zrozumieć świat współczesny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 230 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 221-229.

Punktacja MNiSW: 100.000


18/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Człowiek i krzywda : między homo explorens a homo rapiens.

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 31 nr 2

Opis fizyczny: S. 40-62

Uwagi: 10.12887

Punktacja MNiSW: 12.000


19/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia a poszukiwania metafizyczne współczesnego człowieka.

Tytuł równoległy: Religion and the metaphysical search of modern man.

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 107-128, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Osoba i doświadczenie mistyczne (3) = Person and mystical experience (3) / ed. by Krzysztof Stachewicz.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/fc

Punktacja MNiSW: 6.000


20/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Roszak Piotr.

Tytuł oryginału: Religie w dialogu kultur : zaproszenie na kongres.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 11-12


21/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Powrót sacrum w kulturze współczesnej.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017. T. 2 = Religions in the dialogue of cultures / pod red. Marka Szulakiewicza i Łukasza Dominiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 85-101, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Od postmodernizmu do epoki neoreligijnej : trudne i łatwe powroty religii.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 21-41

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Dialogue, religion, culture : a return to religion in culture of isolation.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 57-64

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia a poszukiwania metafizyczne.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 284


25/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 417 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 401-412.

Punktacja MNiSW: 100.000


26/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religie w dialogu kultur : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 / pod red. Marka Szulakiewicza.

Tytuł równoległy: Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: 291 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Dominiak Łukasz.

Tytuł oryginału: Religie w dialogu kultur : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017. T. 2 / pod red. Marka Szulakiewicza i Łukasza Dominiaka.

Tytuł równoległy: Religions in the dialogue of cultures.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: 415 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia i współczesne poszukiwania orientacji.

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 15-35, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Osoba i doświadczenie mistyczne (2).

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/fc

Punktacja MNiSW: 6.000


29/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: "Nie lękajcie się kultury europejskiej" : Jan Paweł II i kultura współczesna.

Tytuł całości: Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, praca zbiorowa / pod red. Michała Strzeleckiego i Agnieszki Górskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP : 2016

Opis fizyczny: S. 127-142

Punktacja MNiSW: 4.000


30/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religijny wymiar czasu - czasowy wymiar religii.

Tytuł równoległy: The religious dimension of time : temporary nature of religion.

Tytuł całości: Primum philosophari, opuscula Antonio Siemianowski dedicata.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw : 2016

Opis fizyczny: S. 151-162

Seria: (Opuscula Dedicata ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


31/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Fenomenologia przebaczenia - moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 97-120, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


32/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Vergebung : philosophische Perspektiven auf ein Problemfeld der Ethik / Hrsg.: Johannes Brachtendorf, Stephan Herzberg. Münster 2014.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 251-257

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


33/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Redukcjonizm i choroby kultury współczesnej.

Tytuł całości: Deum et animam scire, teksty filozoficzne dedykowane księdzu arcybiskupowi profesorowi Markowi Jędraszewskiemu / red. Jan Grzeszczak, Krzysztof Stachewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2015

Opis fizyczny: S. 331-351

Punktacja MNiSW: 4.000


34/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Jan Paweł II wobec problemu odmienności kulturowej.

Tytuł całości: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II, papież wobec wykluczenia społecznego / pod red. Krzysztofa Pilarczyka ; przy współpr. Grzegorza Sokołowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2015

Opis fizyczny: S. 287-314

Uwagi: Toż w j. ang. w: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : the Pope against social exclusion / ed. by K. Pilarczyk ; in coop. with G. Sokołowski. Warszawa 2015.


35/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: John Paul II in the face of the issues of cultural otherness.

Tytuł całości: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II, the Pope against social exclusion / ed. by Krzysztof Pilarczyk ; in coop. with Grzegorz Sokołowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2015

Opis fizyczny: S. 285-310

Uwagi: Toż w j. pol. w: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego / pod red. K. Pilarczyka ; przy współpr. G. Sokołowskiego. warszawa 2015.

Punktacja MNiSW: 5.000


36/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Troska o dziedzictwo, "które nosicie w sobie", nadzieją dla świata kultury : Jan Paweł II i kultura współczesna.

Tytuł całości: Ocalić dziedzictwo, [świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu] / red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 12-35, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia ataraksji : pochwała pogody ducha Dostojnego Jubilata.

Tytuł całości: Społeczeństwo i polityka, doświadczenia i wyzwania : księga jubileuszowa profesora Alfreda Lutrzykowskiego / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2015

Opis fizyczny: S. 14-26

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


38/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Orientować się w istnieniu : o współczesnym człowieku szukającym orientacji.

Tytuł całości: Społeczeństwo, kultura, religia, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Stachowskiemu / pod red. Jerzego Kojkoła, Beaty Guzowskiej i Ryszarda Wójtowicza.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydawnictwo Akademickie AMW : 2015

Opis fizyczny: S. 149-161

Punktacja MNiSW: 4.000


39/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia na co dzień : 365 dni z filozofią.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 332 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


40/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia dialogu a dialog ekumeniczny.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 10-26, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Punktacja MNiSW: 10.000


41/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Oblicza religii Augusta Cieszkowskiego : temporalny i dziejowy wymiar doświadczenia religijnego.

Tytuł równoległy: Faces of religion of August Cieszkowski : temporal and historical dimension of religious experience.

Czasopismo: Scientia et Fides

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 187-212, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SetF

Punktacja MNiSW: 9.000


42/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Bóg i człowiek dzisiaj : o człowieku poszukującym Boga i o Bogu potrzebującym człowieka.

Tytuł całości: Poiesis wobec Boga i śmierci / red. Jacek Grzybowski, Jan Sochoń.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 29-46, streszcz. ang.

Seria: (Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


43/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Poszukiwania metafizyczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 247, [1] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 225-234.

Punktacja MNiSW: 20.000


44/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Człowiek i sens : zachodnie i wschodnie strategie sensu.

Tytuł całości: W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości, dylematy i wyzwania / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: S. 11-35, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Punktacja MNiSW: 4.000


45/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Zapiski z przełomu wieków.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 323, [1] s.

Punktacja MNiSW: 20.000


46/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Ucieczka do przyszłości : współczesny temporalizm a poszukiwania dobrej przyszłości w filozofii Augusta Cieszkowskiego.

Tytuł całości: Co po Auguście Cieszkowskim?, spojrzenie po 120. latach / pod red. Józefa Banaszaka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego : 2012

Opis fizyczny: S. 11-34

Punktacja MNiSW: 4.000


47/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Das Problem der Grenzen in der zeitgenössischen Kultur.

Tytuł całości: Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur / red.: Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 26-37

Seria: (Trialog)

Punktacja MNiSW: 5.000


48/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia jako hermeneutyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 299 s., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-292. Indeks.


49/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: O człowieku w czasach trudnych : urywki filozoficzne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 294 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 279-290.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: O dojrzałości i mądrości w świecie współczesnym : Profesorowi-Jubilatowi ad deliberandum.

Tytuł całości: W kręgu historii, politologii i edukacji, studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 43-57

Punktacja MNiSW: 4.000


51/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Philosophy and politics in the contemporary age.

Czasopismo: Polish Political Science. Yearbook

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 41

Opis fizyczny: S. 354-366

Punktacja MNiSW: 5.000


52/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia transcendentalna i metafizyka.

Tytuł całości: Idea transcendentalizmu, od Kanta do Wittgensteina / pod red. Przemysława Parszutowicza i Macieja Soina.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 229-243

Punktacja MNiSW: 4.000


53/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religie i religijność w kulturze współczesnej.

Tytuł całości: Religie i religijność w świecie współczesnym, III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń 12-15 września 2011 / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 22-37

Punktacja MNiSW: 4.000


54/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka i prawda.

Tytuł całości: Spór o prawdę / red. nauk.: Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek.

Adres wydawniczy: Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2011

Opis fizyczny: S. 163-189, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religie i religijność w świecie współczesnym : III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń 12-15 września 2011 / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 214 s.


56/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Czas i to, co ludzkie : szkice z chronozofii i kultury.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 370, [1] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 355-365.

Punktacja MNiSW: 20.000


57/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia dzisiaj - w poszukiwaniu sacrum.

Tytuł całości: Człowiek współczesny - jego religia i kultura / pod red. Lidii Nowakowskiej, Zofii Zgody.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego : 2010

Opis fizyczny: S. 7-32

Punktacja MNiSW: 3.000


58/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Granice jako problem współczesnej kultury : wprowadzenie.

Tytuł równoległy: Grenzen als Problem der gegenwärtigen Kultur : Vorwort.

Tytuł całości: Granice i ograniczenia, o doświadczeniu granic i ich przekraczaniu / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 7-17, 19-30


59/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Powrót i spotkanie religii a przyszłość chrześcijaństwa.

Tytuł całości: Rozumieć cierpienie?, wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa : zbiór rozpraw / pod red. Dariusza Łukasiewicza, Marka K. Siwca i Sylwestra Warzyńskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 201-215


60/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Granice i ograniczenia : o doświadczeniu granic i ich przekraczaniu / pod red. Marka Szulakiewicza

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 361, [2] s.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Kategoria dialogu w refleksji filozoficznej.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 33-53, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


62/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Współczesny powrót religii a chrześcijaństwo.

Czasopismo: Przegląd Religioznawczy

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (236)

Opis fizyczny: S. 27-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


63/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Dialog jako wartość - dialogiczne doświadczanie wartości.

Tytuł całości: Co się dzieje z wartościami?, próba diagnozy = What is happening to values? : an attempt at diagnosis / pod red. Elżbiety Okońskiej i Krzysztofa Stachewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2009

Opis fizyczny: S. 139-157

Seria: (Colloquia Disputationes ;12)

Punktacja MNiSW: 3.000


64/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Jednostka i wspólnota, czyli antropologia współbycia.

Tytuł całości: Człowiek z człowiekiem, z badań nad istotą życia wspólnotowego / Antoni Siemianowski.

Adres wydawniczy: Gniezno, Gaudentinum : 2009

Opis fizyczny: S. 6-27

Punktacja MNiSW: 3.000


65/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Bóg dzisiaj. Jak mówić współczesnemu człowiekowi o Bogu?

Tytuł całości: Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 7-8 listopada 2008 roku / pod red. Jerzego Bagrowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2009

Opis fizyczny: S. 51-72

Punktacja MNiSW: 3.000


66/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Chrześcijaństwo i powrót religii.

Czasopismo: Studia Bydgoskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 7-22, streszcz. ang.


67/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wielokulturowość i interkulturowość - od bycia obok siebie do bycia razem.

Tytuł całości: Azja u progu XXI wieku, wybrane zagadnienia / pod red. Marka Jezińskiego i Marcina Lisieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 7-24

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Punktacja MNiSW: 3.000


68/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Religia i czas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 270 s., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 259-266. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


69/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Poezja i filozofia : o otwieraniu świata.

Tytuł całości: Wybory i konsekwencje, religijne inspiracje Lieberta, Bąka, Brandstaettera i Wojtyły / pod red. Józefa Banaszaka i Wiesława Trzeciakowskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 11-25

Seria: (Seria Klub Profesorów "Wierzenica")

Punktacja MNiSW: 3.000


70/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wolność w epoce poszukiwań / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 470 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


71/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Wolność w epoce poszukiwań / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 13-14


72/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Przestrzenne i czasowe warunki doświadczenia religijnego.

Czasopismo: Filozofia Religii

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 133-148

Uwagi: Tytuł tomu: Dylematy współczesnej filozofii religii.

Punktacja MNiSW: 1.000


73/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka, czyli filozofia jako rozumienie.

Tytuł całości: Filozofia współczesna / red. nauk. Leszek Gawor i Zbigniew Stachowski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz [etc.], Oficyna Wydawnicza Branta : 2006

Opis fizyczny: S. 297-323

Uwagi: Bibliogr.


74/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia między fundamentalizmem a pluralizmem.

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 105-117

Punktacja MNiSW: 6.000


75/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Od redaktorów.

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 9-11


76/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 15-18


77/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do części IV : Fundamentalizm i polityka

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 317-319


78/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do części III : Fundamentalizm i religie

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 245-248


79/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do części II : Filozofia i fundamentalizm

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 101-104


80/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 462 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


81/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Współczesna kultura europejska w trosce o świat ważności

Tytuł całości: Unia Europejska, zagadnienia procesu integracji / pod red. Lidii Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej : 2005

Opis fizyczny: S. 11-36

Punktacja MNiSW: 6.000


82/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia i świat ważności : perspektywizm, transcendentalizm i hermeneutyka w poszukiwaniu prawdy

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 39

Opis fizyczny: S. 33-48, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Osoba i chrześcijaństwo w okresie dehellenizacji współczesnej kultury

Tytuł równoległy: The person and christianity in the period of de-hellenization of contemporary culture

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 177-192

Uwagi: Tytuł tomu : Osoba i czas

Uwagi: a


84/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Mądrość jako sposób bycia - człowiek jako ens sapiens.

Czasopismo: Teologia i Człowiek

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 111-127, streszcz. niem

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


85/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia jako hermeneutyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 299 s., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-292. Indeks.

Punktacja MNiSW: 16.000


86/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Od redaktorów.

Tytuł całości: Dialog w kulturze / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 9-12


87/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Myślenie dialogiczne w poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej.

Tytuł całości: Dialog w kulturze / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 41-66

Punktacja MNiSW: 3.000


88/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek, Karpus Zbigniew.

Tytuł oryginału: Dialog w kulturze / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 444 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


89/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Hermeneutyczna epoka rozumu i legitymizacja doświadczenia : z dziejów myślenia hermeneutycznego.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 5-34, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


90/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Słów kilka o politycznej obecności filozofii

Tytuł całości: Polityczna obecność filozofii / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Rolewski : 2002

Opis fizyczny: S. 7-15

Uwagi: Materiały pokonferencyjne


91/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Polityczna obecność filozofii / pod red. Marka Szulakiewicza

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Rolewski : 2002

Opis fizyczny: 222 s.

Uwagi: Materiały pokonferencyjne


92/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Obecność filozofii transcendentalnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 264 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 243-253.

Punktacja MNiSW: 16.000


93/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Dialog i metafizyka : dialogiczna próba pokonania kryzysu metafizyki.

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 34

Opis fizyczny: S. 109-129, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


94/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Filozofia transcendentalna i metafizyka klasyczna - dwie drogi problemu ugruntowania.

Czasopismo: Anthropos : prace Instytutu Filozofii UMCS

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 59-71

Punktacja MNiSW: 1.000


95/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Obecność filozofii transcendentalnej.

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 34-47, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


96/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Epistemologia i antropologia - pewność poznania i wolność człowieka.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 3-4

Opis fizyczny: S. 83-97, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


97/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Czas i rozum : o niektórych aspektach organizacji współczesnej kultury.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 7-22, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


98/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Rozum i doświadczenie na przełomie wieków.

Tytuł całości: Filozofia - po tej i tamtej stronie wieku, materiały z konferencji naukowej, Katowice - Wisła, 10-14 maja 1999 roku / pod red. Józefa Bańki.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 117-136

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1833)

Punktacja MNiSW: 3.000


99/99


Autorzy: Szulakiewicz Marek.

Tytuł oryginału: Z heidelberskiej tradycji filozoficznej.

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 305-312

Punktacja MNiSW: 3.000