Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 307
e-mail: mszulak@umk.pl

Terminy konsultacji:


Dyżury w semestrze letnim:
czwartki: godz. 8-9.30, pokój 307.Bibliografia