KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Egzaminy w sesji letniej

obrazek:

Zgodnie ze znowelizowaną organizacją roku akademickiego zajęcia zdalne i sesja zdalna odbywa się w terminach przewidzianych wcześniej dla zwykłych zajęć. Zdalna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się zatem 23 czerwca i trwa do 6 lipca.

 
 

Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się zgodnie z informacjami podanymi w sylabusie przedmiotu - uwzględniając oczywiście modyfikacje,  które były dokonywane w miarę rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 110 zaliczenia/egzaminy:
- mogą mieć formę zdalną - ustną (wideokonferencja), 
- mogą mieć formę zdalną - pisemną (test na platformie, praca pisemna),
- mogą mieć formę tradycyjną jeśli nie jest możliwa forma zdalna. 
 
Harmonogram zaliczeń końcowych i egzaminów - aktualizacja 29-06-2020

pozostałe wiadomości