KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Uniwersytet wydrukuje przyłbice

obrazek: JM Rekror UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn fot.Anna Bielawiec-Osińska]
JM Rekror UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn fot. Anna Bielawiec-Osińska

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą wytwarzane przyłbice dla ochrony personelu medycznego oraz elementy do respiratorów. Uczelnia będzie też przekazywać do swoich szpitali maseczki jednorazowe.

Produkcja przyłbic i elementów do respiratorów w technologii druku 3D będzie odbywać się na  urządzeniach dostępnych w różnych jednostkach uniwersytetu. W przedsięwzięcie zaangażowani są pracownicy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziału Sztuk Pięknych. Przyłbice będą przekazywane m.in. pracownikom szpitali uniwersyteckich. Uniwersytet będzie także przekazywał personelowi swoich szpitali inne środki ochrony indywidualnej. W pierwszej partii trafi do nich 600 maseczek jednorazowych.

Rektor UMK podjął decyzję o przekazaniu części pokoi w Hotelu Uniwersyteckim na potrzeby lekarzy i personelu szpitala wojewódzkiego i szpitala miejskiego w Toruniu. Dla personelu szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy będą przygotowane miejsca w hotelu asystenckim.

pozostałe wiadomości