KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych - www.wfins.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej MZK „Plac Rapackiego” jest oddalony o około 300 metrów od wejścia głównego. Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów oraz pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się schody, których nie można ominąć za pomocą windy, pochylni lub podnośnika.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Collegium Humanisticum

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, gdzie wyznaczonych jest 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, od strony głównego wejścia jest 1 miejsce.
Budynek posiada dwa główne wyjścia oraz 5 wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się sześć klatek schodowych. Trzy windy (w część AB i C), pozwalaj dostać się na wyższe kondygnacje. Windy posiadają oznaczenie w Braille’u.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Instytut Psychologii

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Anna Fiszer mail: xannaszx@umk.pl
 • Dyrektor Instytutu Psychologii:  prof. dr hab. Maria Lewicka tel. 56 611 36 53
 • Liczba kondygnacji: 3
 • W budynku znajduje się także Dział Inwestycyjny

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni prowadzącej do baru lub Działu Inwestycji. Drzwi otwierają się ręcznie. Przejście pomiędzy Instytutem a Działem Inwestycji można otworzyć tylko przy pomocy karty.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą windy zlokalizowanej na tyłach budynku. Winda posiada oznaczenia w Braille’u oraz sygnalizację głosową.

Rozkład pomieszczeń

W budynku są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne drzwi posiadają oznaczenia w Braillu, jednakże oznaczenia są umieszczone zbyt wysoko.

Wyposażenie wspomagające

 • Pętle indukcyjne znajdują się na portierni i w bibliotece.
 • W bibliotece znajduje się komputer wyposażony w program udźwiękawiający i powiększający.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Brak krzesła ewakuacyjnego.

Instytut Nauk Pedagogicznych

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 13a , 87-100 Toruń
 • Kontakt: tel. 56 611-46-68
 • Liczba kondygnacji: 2
 • Jednostka mieści się w skrzydle budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się niewielki ogólnodostępny parking z jednym wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Główne wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów. Boczne wejście realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, których nie można ominąć.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu głównym znajduje się portiernia i szatnia. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

 • Brak pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Brak krzesła ewakuacyjnego.

Budynek przy ul. Lwowskiej 1

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Ewa Szymeczko, ewabed@umk.pl
 • Informacja: 56 611 25 10
 • Ilość kondygnacji: budynek A i C– 4 kondygnacje, budynek B (wyłącznie dydaktyczno-badawczy) 1 kondygnacja i częściowe podpiwniczenie dostępne wyłącznie dla pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych i Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu)
 • Powierzchnia budynku: około 28 tys. m2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek ma dwa wejścia – główne od strony ul. Lwowskiej i drugie od strony Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Główne wejście realizowane jest za pomocą schodów i podjazdu (podjazd ma nierówną powierzchnię). Drugie wejście jest z poziomu gruntu, w holu znajdują się schody, które można ominąć za pomocą platformy.

Drzwi obu wejść otwierane są ręcznie.

Przed budynkiem od strony ulicy Lwowskiej jest parking ogólnodostępny, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1, oraz duży parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 i mały parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynkach A i C obiektu znajdują się trzy klatki schodowe – główna, południowa i północna. W obu tych budynkach znajdują się dwie windy. W budynku A – naprzeciwko głównej klatki schodowej, w budynku C – po jednej przy południowej i północnej klatce schodowej. Na każdym poziomie budynków A i C, korzystając z wind można ominąć wszystkie schody. Windy posiadają sygnalizację głosową.

Budynek B jest jedno kondygnacyjny. Częściowe podpiwniczenie dostępne jest wyłącznie dla pracowników Wydziału i jest realizowane za pomocą schodów.

Rozkład pomieszczeń

 • Przy obu wejściach jest portiernia.
 • W pobliżu wejścia głównego jest tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń np. z numerami biur.
 • Na każdym piętrze wszystkich budynków, składających się na obiekt przy ul. Lwowskiej 1, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne w portierni przy wejściu głównym oraz w pokoju nr 105.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma dźwiękowego i wizualnego system ewakuacyjnego.
 • W budynku znajduje się oświetlenie ewakuacyjne ze strzałkami kierunkowymi.