Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
profesor
Katedra Ekologii Społecznej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3649
e-mail: kaleta@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1507-2555

Zainteresowania:
Zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście nowego paradygmatu ich rozwoju, który przyjęło się określać paradygmatem rewitalizacji lub odnowy.

Terminy konsultacji:

26 stycznia 2021 (wtorek), 11.30-13.00 , w formie zdalnej ( e-mail lub Skype - link
https://join.skype.com/lJcbjGuUZA6n);

3 luty 2021 (środa), 10.00-11.30 , w formie zdalnej ( e-mail lub Skype - link
https://join.skype.com/lJcbjGuUZA6n);

Bibliografia