Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
profesor
Katedra Ekologii Społecznej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3649
e-mail: kaleta@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1507-2555

Zainteresowania:
Zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście nowego paradygmatu ich rozwoju, który przyjęło się określać paradygmatem rewitalizacji lub odnowy.

Terminy konsultacji:
7 lipca 2020 (wtorek) - zdalny w godzinach 11.30-13.00 pod adresem e-mailowym kaleta@umk.pl

14 lipca 2020 (wtorek: . 11.00 - 12.30) w Instytucie Socjologii (po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu godziny i tematu spotkania)

8 września 2020 (wtorek: 11.00 -12.30) w Instytucie Socjologii (po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu godziny i tematu spotkania)
Bibliografia