Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów

Zatrudnienie stypendysty

Stypendysta będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”: projektowanie ankiet i wywiadów, badanie ankietowe respondentów, analizowanie i dyskusja wyników, przygotowanie publikacji.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych.

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student

Wymagania:

1. Status studenta studiów z obszaru nauk społecznych I lub II stopnia ,

2. Doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych i wywiadów.

3. Znajomość problemów badawczych związanych zachowaniem użytkowników aplikacji multimedialnych.

4. Umiejętność opracowania danych badawczych.

5. Udokumentowany dorobek publikacyjny.

6. Wskazane jest doświadczenie pracy w grancie (udokumentowane).

7. Zainteresowanie sztukami plastycznymi i muzyką.

8. Motywacja do pracy w multidyscyplinarym zespole badawczym.

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”: projektowanie ankiet i wywiadów, badanie ankietowe respondentów, analizowanie i dyskusja wyników, przygotowanie publikacji.

 

Typ konkursu NCN: Chist-Era

Termin składania ofert: 23.06 2023.

Forma składania ofert: drogą mailową

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1200 PLN miesięcznie.

Okres zatrudnienia: od 01.10.2023 przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dodatkowe informacje: Oferty proszę wysyłać na adres: wieo@umk.pl