Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy będący nauczycielami akademickimi

Obecna ocena jest jakościową oceną ekspercką – obejmuje okres od ostatniej oceny (lub od momentu zatrudnienia) i dokonywana jest w odniesieniu do kryteriów dotychczasowych (ustalonych na Wydziałach, na których byliście zatrudnieni przed 1.10.2019 r.).

Pomocne akty prawne UMK

Uchwała Senatu:

US.178.2017 – Strategia rozwoju kariery naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenia Rektora:

ZR.266.2020 – Zarządzenie w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nauczycieli akademickich

ZR.166.2019 -Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała Rady Dziekańskiej:

Kryteria-przejściowe 

Zarządzenia Dziekana:

Składy komisji oceniających 

Ocena okresowa nauczycieli akademickich – wyciąg z aktów prawnych

Kwestionariusze do pobrania:

Kwestionariusz oceny – asystent, adiunkt (pracownicy Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej oraz Mediów Drukowanych i Cyfrowych)

Kwestionariusz oceny – profesor (pracownicy Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej oraz Mediów Drukowanych i Cyfrowych)

Kwestionariusz oceny – doktor habilitowany  (pracownicy Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej oraz Mediów Drukowanych i Cyfrowych)

Kwestionariusz oceny – asystent, adiunkt (pracownicy Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej oraz Mediów Drukowanych i Cyfrowych)

Kwestionariusz oceny – doktor habilitowany, profesor  (pracownicy Katedry Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa)

Kwestionariusz oceny – doktor  (pracownicy Katedry Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa)

Kwestionariusz oceny – asystent, adiunkt  (pracownicy Instytutu Filozofii, Nauk Pedagogicznych, Psychologii, Socjologii oraz Katedry Kognitywistyki)

Kwestionariusz oceny – doktor habilitowany, profesor (pracownicy Instytutu Filozofii, Nauk Pedagogicznych, Psychologii, Socjologii oraz Katedry Kognitywistyki)