Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Prof. Tomasz Jarmużek prezesem PTLiFN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Decyzję tę poparło wielu wybitnych logików podczas Walnego Zgromadzenia.

Przystąpienie do Towarzystwa wymagało rekomendacji dwóch innych członków, co podkreśla istotę zaangażowania i uznania w środowisku. Pomimo, że władze Towarzystwa tradycyjnie wywodziły się z większych uniwersytetów, prof. Jarmużek został dostrzeżony z uwagi na dynamiczny rozwój logiki w Toruniu oraz jej historyczne dziedzictwo.

Prof. Jarmużek wprowadził również zmiany w składzie Zarządu. Do grona siedmiu osób dołączyli dwaj koledzy z Katedry Logiki z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK: dr Mateusz Klonowski na stanowisko sekretarza oraz ks. dr Michał Oleksowicz na stanowisko skarbnika.

Nowy Zarząd ma zatem przed sobą wiele wyzwań, ale również możliwości rozwoju. Wprowadzone zmiany pokazuję na duże zaangażowanie w rozwój Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki oraz promocję logiki jako dyscypliny naukowej w Polsce przez przedstawicieli naszego Wydziału.Działania jakie podejmuje PTLiF

PTLiFN  podejmuje przede wszystkim działania mające na celu integrację środowiska. Rozsyłamy biuletyny, informuje członków o wydarzeniach, nowych książkach i ważnych dla dyscypliny sprawach. Pod auspicjami Towarzystwa jest organizowanych wiele konferencji, sympozjów i warsztatów. PTLiFN pomaga również znajdować współpracowników i pracowników w projektach, jest także członkiem organizacji międzynarodowych, skupiających narodowe organizacje Logików. Towarzystwo wpływa więc też na działania międzynarodowe. 


Plany Towarzystwa

Istotne w najbliższym czasie jest utworzenie dwóch nowych kategorii naszej głównej nagrody: kategorii pracy doktorskiej oraz kategorii pracy magisterskiej. „Chcielibyśmy dać możliwość prezentacji szerszej publiczności dobrych prac poświęconych logice, które zostały przygotowane przez osoby w początkujących stadiach rozwoju naukowego. Chcemy również jako Towarzystwo zaangażować się w promocję nauczania logiki w szkołach i na studiach. Temu służą debaty, które organizujemy” – mówi prof. Tomasz Jarmużek.

Trzecim celem Towarzystwa jest organizacja Polish Logic Congress. Byłaby to pierwsze edycja kongresu, który choć wywodziłby się z Polski, poprzez fakt nawiązywania do polskiej tradycji logiki, to jednocześnie byłby otwarty dla całego środowiska logicznego na świecie. W planach jest organizacja wydarzenia o dużym zasięgu i prestiżu oraz związanego z tym, powstania wysoko punktowanego wydawnictwa (tzw. proceedings), które podsumowywałoby stan logiki w Polsce w okresie od jednego kongresu do drugiego.

„Moim marzeniem jest, aby pierwszy kongres odbył się w Toruniu. Mogę tu bowiem korzystać z pomocy współpracowników prezentujących wysoki profesjonalizm. Liczne międzynarodowe konferencje, które zorganizowaliśmy jako Katedra Logiki, dały nam doświadczenie, które teraz procentuje.  Chciałbym również promować własny wydział i uniwersytet” – tłumaczy prof. Jarmużek.

 

PTLiFN ma charakter branżowy. Skupia więc osoby związane z logiką i filozofią nauki. W tej chwili członkostwo posiada kilkaset osób, nie tylko z Polski, ale i z całego świata.  Rolą towarzystwa jest integrowanie środowiska logików i filozofów nauki, inicjowanie wspólnych działań i promowanie dyscypliny. Logika pojawia się w wielu kontekstach: członkami Towarzystwa są więc nie tylko osoby związane z filozofią, ale również matematycy, lingwiści, informatycy czy nawet prawnicy.

Towarzystwo stanowi kontynuację Polskiego Towarzystwa Logicznego, założonego 22 kwietnia 1936 roku z inicjatywy Jana Łukasiewicza i Alfreda Tarskiego, a powstanie Towarzystwa, którego celem było uprawianie, krzewienie logiki i metodologii oraz ich historii, dydaktyki i zastosowań, wiązało się z wielkim rozwojem logiki w Polsce międzywojennej. Pod względem tradycji jesteśmy więc drugą narodową organizacją skupiającą logików na świecie. Pierwszą była Association for Symbolic Logic, utworzona w Stanach Zjednoczonych. Powstanie Towarzystwa w Polsce wiązało się z ogromnym znaczeniem, jeśli nie kluczowym, polskiej logiki w świecie na początku XX. wieku oraz powstaniem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, której nasz ośrodek logiczny w Toruniu jest kontynuatorem.  Dopiero potem powstawały podobne organizacje w innych krajach. Chociaż hekatomba IIWŚ wiele zniszczyła, jednak udało się po wojnie chociaż częściowo odrodzić działania logiczne w Polsce, i kiedy to tylko było już możliwe, reaktywować Towarzystwo.

pozostałe wiadomości