Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wyjazdy w ramach Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w 2024/25 r.a. (semestr zimowy i rok)

W dniach 05.02.2024-15.03.2024 odbędzie się rekrutacja Wydziałowa na wyjazdy na studia w semestrze zimowym oraz na cały rok 2024/25 r.a. w ramach programu Erasmus.
 
Warunki rekrutacji

 

  1. Niewykorzystany jeszcze kapitał mobilności na danym stopniu studiów;
  2. Brak zaległości w toku studiów;
  3. Ukończony 1 rok studiów I stopnia lub aktualnie studia na 1 lub 2 roku studiów II stopnia;
  4. Średnia ocen z ostatniego roku studiów powyżej 3.75 (4.00 w przypadku Psychologii).


Studenci Psychologii mogą aplikować tylko o wyjazd na 3,4 lub 5 roku. W przypadku wyjazdu na 3. roku ośrodek zagraniczny musi prowadzić studia w zakresie psychologii, a aplikacja wymaga bardzo dobrego uzasadnienia.

____________________________________________________________________________

Niezbędne informacje
 

  1. Rekrutujemy na wyjazdy semestralne lub roczne w 2024/2025 r.a.
  2. Wymagane jest wskazanie przedmiotów za 30 ECTS na semestr (w uzasadnionych przypadkach może być mniej, ale minimum 20 ECTS).
  3. Nie są akceptowane mobilności całkowicie wirtualne tzn. realizowane online z UMK (bez fizycznego wyjazdu do uczelni partnerskiej).

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/e/5vy26uGgKt

pozostałe wiadomości