Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Konkurs Agroabsolwent

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,
Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych.
Między innymi dlatego z przyjemnością ogłaszamy start 5. edycji Konkursu Agroabsolwent – na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.
Doświadczenia dotychczasowych edycji okazały się bardzo pozytywne, a dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Konkurs zyskał dodatkową renomę oraz korzyści dla uczestników w postaci dodatkowych
nagród.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się
w 2022 lub 2023 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i działaniami
przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych,
obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ, INŻYNIERSKĄ LUB LICENCJACKĄ na temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością.

Więcej informacji o konkursie: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/

pozostałe wiadomości