Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Warsztaty z metodologii badań społecznych

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK zaprasza w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” do udziału w warsztatach z metodologii badań społecznych. 

29.05 w godz. 8.00-11.00  oraz 02.06 w godz. 13.00-16.00 odbędzie się na platformie Teams warsztat na temat zastosowania oprogramowania (w wolnym dostępie) analizy danych jakościowych, które poprowadzi dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ.

Po warsztatach można skorzystać z dalszych konsultacji metodologicznych z prof. dr hab. Krzysztofem Rubachą i dr Magdaleną Cuprjak – po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o zgłoszenie się do mgr. Łukasza Ceglarskiego: ceglarski@umk.pl

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 877 870,03 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 868,85 zł

pozostałe wiadomości