Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór wniosków o przyznanie nagrody Rektora dla studentów i doktorantów za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
3. Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie
z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
4. Skany wniosków oraz załączników student powinien przesłać drogą mailową do  p. Doroty Jagielskiej (dori@umk.pl)
5. Termin przyjmowania wniosków – 29 maja 2023 r.

Dokumenty:
1.    Wniosek o przyznanie nagrody Rektora 
2.    Regulamin przyznania nagrody Rektora  

pozostałe wiadomości