Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Warsztaty metodologiczne w INP w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK jako organizatorka warsztatów metodologicznych w INP WFiNS UMK  w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”  zaprasza koleżanki i kolegów z naszego wydziału  na webinar poświęcony metodyce doboru próbki badawczej w naukach społecznych.

Warsztaty (3 części) poprowadzi dr hab. Sławomir Pasikowski, prof. UŁ – członek zespołu metodologii badań KNP PAN w poniedziałek 24 kwietnia w godz. 8.00-11.00 na platformie Teams. Po warsztatach można będzie skorzystać z dalszych konsultacji metodologicznych z prof. dr hab. Krzysztofem Rubachą i dr Magdaleną Cuprjak. Zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o mailowe zgłoszenie się do mgr. Łukasza Ceglarskiego: ceglarski@umk.pl. W odpowiedzi prześlemy link do spotkania.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 877 870,03 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 868,85

 

 

pozostałe wiadomości