Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Międzynarodowo i interdyscyplinarnie

Zdjęcie ilustracyjne
Wykład inauguracyjny “Institutional Theory: A social value judgement perspective” wygłosił prof. Roy Suddaby fot. fot. Andrzej Romański

Instytut Socjologii Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych organizuje 18. edycję New Institutionalism Workshop. Międzynarodowe warsztaty naukowe, podczas których spotkają się badacze i badaczki różnych dyscyplin, odbędą się 30 i 31 marca.

 

New Institutionalism Workshop to wydarzenie, które od lat skupia uczonych z różnych dyscyplin, krajów i tradycji akademickich w celu eksplorowania teoretycznych i empirycznych granic współczesnych badań instytucjonalnych. NIW cieszy się renomą wśród badaczek i badaczy zainteresowanych perspektywą nowego instytucjonalizmu, w tym socjologów i ekonomistów.

Każdego roku gospodarzem warsztatów jest inna uczelnia. W poprzednich latach organizowano je m.in. w Madrycie, Uppsali i Mediolanie. Pomysłodawcami NIW są naukowcy skupieni wokół New Institutionalism Network – prof. Renate Meyer (Wien University), Georg Krücken (University of Kassel) i Peter Walgenbach (Friedrich Schiller University of Jena).

Organizowany w Toruniu NIW podtrzymuje dwie główne tradycje tej inicjatywy:

  • warsztaty są zaplanowane jako otwarte forum, przestrzeń do spotkań i rozmów w celu dzielenia się innowacyjnymi pomysłami badawczymi i podejściami dotyczącymi nowego instytucjonalizmu;
  • wśród zaakceptowanych wystąpień są nie tylko prace referujące wyniki badań, ale także będące na wczesnym etapie zaawansowania.

W czasie tegorocznych warsztatów odbędzie się łącznie 14 sesji, podczas których swoje prace zaprezentuje kilkudziesięciu naukowców m.in. z Japonii, Holandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii. Prelegenci reprezentują różne dyscypliny nauk społecznych – przede wszystkim nauki o zarządzaniu, nauki o komunikacji oraz socjologię.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą prof. Roy Suddaby i prof. Mikołaj Pawlak. Ten pierwszy to światowej sławy badacz teorii organizacji i zmian instytucjonalnych. Jego badania przyczyniły się do zrozumienia kluczowej roli zasobów symbolicznych – legitymizacji, autentyczności, tożsamości i historii – w procesach zmian i innowacji w przedsiębiorstwach. Obecnie jest związany z trzema uczelniami - University of Victoria w Kanadzie, Washington State University w Stanach Zjednoczonych oraz University of Liverpool w Wielkiej Brytanii. Prof. Roy Suddaby wygłosi w Toruniu wykład inaugurujący tegoroczny NIW.

W sesji otwierającej drugi dzień obrad wystąpi natomiast reprezentujący polską socjologię prof. Mikołaj Pawlak, który zajmuje się studiami nad migracjami, a w ostatnim czasie aktywnie rozwija nową dziedzinę badań socjologicznych - studia nad porażkami (failure studies). W ostatnim czasie jest m.in. współredaktorem "Routledge International Handbook of Failure" - książki, która instytucjonalizuje studia nad porażkami jako nowy obszar badań krytycznych. Związany jest z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Na zakończenie odbędzie się dyskusja panelowa pt. "Grand challenges - AI and Institutions", w której wezmą udział uczeni z Wien University, University of South-Eastern Norway i University of Lucerne.

New Institutionalism Workshop organizowany jest przez Instytut Socjologii (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych). Wydarzenie jest dostępne dla wygłaszających referaty i zaproszonych gości. Inicjatorką wydarzenia i przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest dr Joanna Szalacha-Jarmużek, którą wspierają dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK oraz dziekan WFiNS dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK . Organizacja NIW otrzymała wsparcie finansowe ze środków IDUB (Emerging Field "Old and New Institutions"). Strona wydarzenia: www.niw.umk.pl

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.