KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Rejestracje na zajęcia

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracje na zajęcia

kognitywistyka (s1)  - 18:30 17.02.2023 - 05:00 24.02.2023

kognitywistyka (s2) - 19:00 17.02.2023 - 05:00 24.02.2023

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) - 11:30 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2) - 11:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

socjologia (s1)  - 16:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

socjologia (s2) - 16:15 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

filozofia (s1)  - 13:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

filozofia (s2) - 14:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

medioznawstwo (s1) - 17:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

  

 FAKULTETY

fakultety - Cognitive Science (s2) -  08:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

fakultety - kognitywistyka (s1, s2) - 19:30 17.02.2023 - 05:00 21.02.2023

fakultety - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1, s2) - 12:00 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

fakultety - socjologia (s1, s2) - 16:30 17.02.2023 - 05:00 27.02.2023

fakultety kognitywistyka (s1, s2) - 19:00 22.02.2023 - 05:00 27.02.2023

 

Psychologia

fakultety 4 i 5 rok, psychologia (sj)

I tura - specjalność ogólna - 09:00 20.02.2023 - 05:00 22.02.2023

I tura wypisy - 18:30 22.02.2023 - 05:00 23.02.2023

II tura wszystkie specjalności - 19:30 23.02.2023 - 05:00 01.03.2023

fakultety 2 i 3 rok, psychologia (sj) 

I tura - 09:00 20.02.2023 - 05:00 24.02.2023

I tura wypisy - 19:30 25.02.2023 - 05:00 27.02.2023

II tura - 09:00 27.02.2023 - 05:00 01.03.2023

pozostałe wiadomości