Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Liderzy z powołaniami

Zdjęcie z uroczystości wręczenia powołań kierownikom
Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył powołania kierownikom nowych wyłaniających się pól badawczych oraz kierownikom grup naukowych IDUB fot. fot. Andrzej Romański

Kierownicy nowych zespołów badawczych powstałych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na UMK odebrali powołania z rąk JM Rektora.

Podczas uroczystości Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył powołania kierownikom nowych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) oraz kierownikom grup naukowych IDUB.

W ostatnich konkursach IDUB wybrano 12 wyłaniających się pól badawczych oraz 15 grup naukowych
fot. Andrzej Romański

Konkurs na Emerging Fields skierowany był do zespołów badawczych działających na UMK, które w okresie ostatnich pięciu lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz działalnością na rzecz zwiększenia umiędzynarodowienia badań na Uniwersytecie. Na naszym Wydziale wyłoniono nowe pole: 

  1. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj  

Zadaniem kolejnego konkursu konkursu, w którym wyłonionych zostało z kolei 15 grup naukowych IDUB, jest przede wszystkim wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Więcej o konkursie

  1. Philosophical logic: theory and applications – lider dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK z WYdziału Filozofii i Nauk Społecznych;
  2. Higher Education, Science and Technology (HEST) – lider dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
  3. Space between us: Group for interdisciplinary urban research – lider dr Anna Maleszka z Wydziału Nauk Historycznych.  W zespole znaleźli się badacze z Instytutu Socjologii. 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.