Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

W Uczelni przygotowywane są obecnie szkolenia dla nauczycieli akademickich z podnoszenia kompetencji dydaktycznych. Są one reakcją na zapotrzebowanie zgłoszone w ankiecie przeprowadzonej w kwietniu 2022 roku wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach w grupach dydaktycznej lub badawczo-dydaktycznej oraz prodziekanów właściwych ds. kształcenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest realizowana w ramach strategii UMK na lata 2021-2026 (Działanie kluczowe II.5.4.).

Szkolenia są finansowane w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z306/18-00).

Udział w szkoleniach jest dobrowolny i bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń są dostępne na stronie https://www.umk.pl/pracownicy/ksztalcenie/szkolenia/

pozostałe wiadomości