KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Toruńskie trendy w światowej logice

Zdjęcie portretowe mężczyzny w okularach. W tle widać regał z książkami
Dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK jest koordynatorem wyłaniającego się pola badawczego Logika i Filozofia Nauki fot. fot. Andrzej Romański

Pole badawcze Logika i Filozofia Nauki, które działa w ramach Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej, we współpracy z uczelniami z Włoch i Meksyku, zorganizowało The 2nd Workshop on Relating Logic. Spotkanie odbędzie się w Cagliari, w ramach konferencji Trends in Logic XXII.

Semantyka wiążąca została wymyślona w Toruniu, a definiowane przez nią logiki wiążące stanowią jeden z głównych tematów badawczych rozwijanych w ostatnim czasie przez grupę logików z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Logiki te stanowią przykład logik nieklasycznych, umożliwiających uchwycenie w ramach analizy wynikania różnych zależności pozalogicznych, takich jak np. związek kauzalny, zależność temporalna, związek treściowy.

Logika wiążąca wprowadzona do literatury logicznej przez toruńskich logików, szybko zyskała zainteresowanie ośrodków badawczych z całego świata. W odpowiedzi na to w 2020 r. wspólnie z logikami z University of Cagliari, logicy z UMK działający w ramach pola badawczego Logika i Filozofia Nauki zorganizowali konferencję poświęconą logice wiążącej: The 1st Workshop on Relating Logic.

W tym roku ponownie wraz z University of Cagliari oraz National Autonomous University of Mexico, naukowcy działający w tym polu badawczym zorganizowali The 2nd Workshop on Relating Logic. Warsztaty będą miały formę hybrydową i odbędą się 22-23 lipca w Cagliari. W radzie programowej zasiada dwoje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK oraz dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska, prof. UMK.

Wybrane referaty wygłoszone podczas WRL1, ukazały się w numerze specjalnym "Logic and Logical Philosophy", a obecnie trwają prace nad kolejnym numerem. Tegoroczne wydarzenie również przewiduje wydanie artykułów pokonferencyjnych, które ukażą się w czasopiśmie "Logic Journal of the IGPL".

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie https://relating-logic.umk.pl/pages/main_page/.

pozostałe wiadomości