KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

The 2nd Workshop on Relating Logic (WRL2)

Zdjęcie ilustracyjne

Pole badawcze LiFN organizuje The 2nd Workshop on Relating Logic (WRL2) na Sardynii

22–23 lipca 2022, Cagliari


Semantyka wiążąca została wymyślona w Toruniu, a definiowane przez nią logiki wiążące stanowią jeden z głównych tematów badawczych rozwijanych w ostatnim czasie przez toruńską grupę logików. Logiki te stanowią przykład logik nieklasycznych, umożliwiających na uchwycenie w ramach analizy wynikania różnych zależności pozalogicznych, takich jak np. związek kauzalny, zależność temporalna, związek treściowy, itp.

Logika wiążąca wprowadzona do literatury logicznej przez toruńskich logików, szybko zyskała zainteresowanie ośrodków badawczych z całego świata. W odpowiedzi na to zainteresowanie w 2020 wspólnie z logikami z University of Cagliari, logicy z UMK działający w ramach Pola Badawczego Logika i Filozofia Nauki zorganizowali konferencję poświęconą logice wiążącej: The 1st Workshop on Relating Logic (WRL1).

W tym roku ponownie wraz z University of Cagliari oraz National Autonomous University of Mexico, Pole Badawcze Logika i Filozofia Nauki zorganizowało The 2nd Workshop on Relating Logic (WRL2). Konferencja odbędzie się w Cagliari, w ramach konferencji Trends in Logic XXII (https://sites.google.com/view/trendsinlogic2022cagliari).

Wybrane referaty wygłoszone podczas WRL1, ukazały się w nr specjalnym Logic and Logical Philosophy  (https://apcz.umk.pl/LLP/issue/view/2216). Obecnie w przygotowaniu jest drugi nr specjalny. Po WRL2 również planowana jest publikacja wybranych referatów. Tym razem artykuły ukażą się w czasopiśmie Logic Journal of the IGPL (https://academic.oup.com/jigpal/?login=true).

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: https://relating-logic.umk.pl/pages/main_page/

pozostałe wiadomości