KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

YUFE dla Studentów!

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do programu YUFE Student Journey, trwać będzie 26 maja!

Czym jest YUFE Student Journey?

To personalizowana ścieżka edukacyjna, trwająca maksymalnie 2 lata, pozwalająca na realizację kursów akademickich i językowych na 9 partnerskich uczelniach. Poza kursami można również skorzystać z programów wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz lokalną społeczność, zyskując nowe umiejętności i doświadczenia. W zajęciach można brać udział wirtualnie, fizycznie – wyjeżdżając za granicę, a także łącząc oba te sposoby w typie blended mobility. Za studencką aktywność na wymienionych polach przyznawane są YUFE Stars (Moblity, Language, Proffessional lub Civic star), będące dodatkowym poświadczeniem uczestnictwa, zaangażowania i rozwoju. Aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, YUFE kształtuje swój program w 4 obszarach tematycznych: dobrobyt obywateli, społeczeństwa cyfrowe, zrównoważony rozwój oraz tożsamość europejska i odpowiedzialność Europy w globalnym świecie.

Dla kogo jest YUFE Student Journey?

To program dedykowany osobom studiującym już na co najmniej 2 roku studiów licencjackich, które posługują się językiem angielskim (min. B2), zaś maksymalny okres uczestnictwa w programie to 2 lata. Osoby, które:

  • zrealizują kursy akademickie YUFE za min. 12 ECTS
  • otrzymają przynajmniej 1 YUFE Star,
  •  oraz skorzystają z min. 3 możliwości oferowanych w ramach YUFE Academy [cyklu wykładów, talk shows i warsztatów otwartych, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE]

uzyskają YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu.

Jak można aplikować?

Należy założyć konto na wirtualnym kampusie YUFE - używając studenckiego adresu e-mail, uzupełnić profil i wypełnić formularz rejestracji online, a następnie przesłać przez wirtualny kampus list motywacyjny zawierający odpowiedzi na 3 pytania (na każdą odpowiedź przeznaczając maksymalnie 150 słów):

  • Co sprawia, że udział w YUFE jest dla Ciebie istotny i co wniesiesz do YUFE?
  • Jak sądzisz, w jaki sposób program YUFE zmieni Twoje doświadczenia związane ze studiowaniem? Podaj kilka konkretnych przykładów zmian, których się spodziewasz.
  • Jakie są Twoje plany po ukończeniu studiów i w jaki sposób YUFE może przyczynić się do ich realizacji?

Warto wiedzieć, że w tym naborze przewidziano po 40 miejsc na każdą partnerską uczelnię, a komisja rozpatrzy tylko 50 pierwszych aplikacji.

pozostałe wiadomości