Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Łagodzenie pandemicznego stresu

Dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych
Dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych fot. fot. Andrzej Romański

Międzynarodowe badania, w których bierze udział dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki UMK, znalazły się na wysokiej, piątej pozycji, światowej listy Top 10 Science for a Meaningful Life.

Listę ogłasza Greater Good Magazin, pismo wydawane przez Greater Good Science Center działające na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zajmuje się psychologią, socjologią i neuronauką dobrostanu oraz uczy umiejętności, które wspierają dobrze prosperujące, odporne i współczujące społeczeństwo. Pismo to jest szczególne pod względem zaangażowania zarówno w naukę, jak i praktykę - nie tylko sponsoruje przełomowe badania naukowe nad dobrostanem społecznym i emocjonalnym, ale też pomaga ludziom zastosować ichefekty w życiu osobistym i zawodowym. Od 2001 roku GGSC stoi na czele nowego ruchu naukowego, badającego korzenie szczęśliwych i współczujących jednostek, silnych więzi społecznych i zachowań altruistycznych - nauki o sensownym życiu.

W ostatnim zestawieniu zespół GGSC wyróżnił 10 najbardziej wpływowych odkryć i badań opublikowanych w ciągu minionego roku.

Międzynarodowe współczucie

Na wysokiej, piątej pozycji, znalazł się projekt  "Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumy podczas pandemii Covid-19" ("Compassion, social connectedness and trauma resilience during the COVID-19 pandemic: A multi-national study"). Biorą w nim udział naukowcy z 21 krajów na pięciu kontynentach. Projekt koordynuje Marcela Matos z Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention na jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie – Coimbra. W zespole badaczy są przedstawiciele wielu dyscyplin, największą grupę stanowią jednak psychologowie kliniczni, niejednokrotnie z wielkim doświadczeniem w tym zakresie, jak choćby prof. Paul Gilbert (autor "Uważnego współczucia" i terapii skoncentrowanej na współczuciu) oraz James Kirby.

Dr Tomasz Komendziński, toruński naukowiec z Katedry Kognitywistyki i Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, członek Emerging Field Perception, Cognition, Language (PeCoLa) w ramach IDUB, jest jednym z czworga badaczy, obok psychologów: dr Julii E. Wahl, oraz dr. Mateusza Zatorskiego i dr. Mariusza Zięby z Uniwersytetu SWPS, tworzących polski zespół.

Współczucie łagodzi pandemiczne lęki

Międzynarodowa grupa naukowców, odwołując się do badań mówiących o tym, że współczucie (zarówno wobec siebie, jak i innych) pomaga radzić sobie ze stresem psychicznym, podtrzymuje więzi społeczne i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, sprawdziła czy podobne wnioski można wyciągnąć w dobie pandemii koronawirusa.

Z wyników pracy badawczej wynika, że rzeczywiście - współczucie jest znakomitym buforem dla kłopotów psychicznych w czasie pandemii, a lęk przed nią potęguje szkodliwy wpływ zagrożenia Covid-19 na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo społeczne. Ustalenia naukowców można wykorzystać do zaplanowania działań interwencyjnych, łagodzących skutki pandemii - zarówno w czasie jej trwania, jak i po.

- Przewidziane są dwa rodzaje interwencji opartych na współczuciu: CFT (Comapassion Focused Therapy - Terapia skoncentrowana na współczuciu) dla pacjentów oraz CMT (Comapssionate Mind Trening - Trening współczującego umysłu) dla społeczeństwa. Oba wsparte są na trzech przepływach współczucia oraz tych samych podstawach teoretycznych i  praktyce uważności – tłumaczy dr Tomasz Komendziński.

Dotychczas opublikowane zostały, ze współautorstwem dr. Komendzińskiego, trzy raporty z badań w renomowanych pismach zagranicznych: "Fears of compassion magnify the harmful effects of threat of COVID-19 on mental health and social safeness across 21 countries" w "Clinical Psychology and Psychotherapy" (IF 2.938), "The role of social connection on the experience of COVID-19 related post-traumatic growth and stress" w "PLOS One" (IF 3.24) oraz najnowszy - "Compassion Protects Mental Health and Social Safeness During the COVID-19 Pandemic Across 21 Countries" w "Mindfulness" (IF 4.684).

pozostałe wiadomości