Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Sukcesy w Grants4NCUStudents

Zdjęcie ilustracyjne

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach uniwersyteckich centrów doskonałości).

Prawie połowa laureatów pochodzi z naszego wydziału! 

 

A oto i oni wraz z tytułami swoich projektów:

Konrad Kozłowski: Does the mere presence of cell phones impair our cognitive skills? Regarding delay of gratification and fear of missing out (PSYCHOLOGIA)

Łukasz Grabowski:  Neurophysiological and psychopathological research on the subtypes of unipolar affective disorder (PSYCHOLOGIA)

Marta Szymańska: The relationship between the cognitive processing of time and numerical information in children. An impact of music education. (PSYCHOLOGIA)

Martyna Olszewska: The influence of activation and valence of emotions on artistic creativity - the significance of individual levels of creativity.(PSYCHOLOGIA)

Kamila Stechaniak: The visit of sexually non-cohabiting persons to a gynecologist from the perspective of Assigned Female At Birth patients (SOCJOLOGIA)

pozostałe wiadomości