KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stypendia za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnich zestawieniach zostało uwzględnionych 55 publikacji z afiliacją z UMK. Stypendia zostały przyznane za okres do 1 lipca 2021 r. 

2 naukowców z naszego wydziału uzyskało stypendia: 

  1. Dr Paweł Gładziejewski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację pt. "Un-debunking ordinary objects with the help of predictive processing" zamieszczoną w "British Journal for the Philosophy of Science"; publikacja za 200 punktów
  2. Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację pt. "Bioethical threads in the reflection of Tibetan refugees in India" zamieszczoną w "Religions"; publikacja za 100 punktów

pozostałe wiadomości