KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Troje kognitywistów z nagrodami

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Troje kognitywistów z UMK: dr Karolina Finc, mgr Kamil Bonna i prof. dr hab. Włodzisław Duch otrzymało wyróżnienie w Konkursie Konorskiego, w którym nagradzani są autorzy najlepszych prac badawczych w dziedzinie neurobiologii. Konkurs Konorskiego organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. 

 

W tym roku przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia, w tym wyróżnienie za publikację "Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training" opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications" przez zespół z udziałem naukowców z UMK: dr Karoliny Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, mgr. Kamila Bonny z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr. hab. Włodzisława Ducha z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.Do badań użyto aparatury, w którą wyposażone jest ICNT UMK - w szczególności czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI). Zespół naukowców przebadał 46 zdrowych ochotników. Aktywność ich mózgów sprawdzana była czterokrotnie pomiędzy okresami intensywnego treningu pamięci roboczej. Badania fMRI odbyły się przed treningiem oraz po dwóch, czterech i sześciu tygodniach jego trwania. Połowa badanych została poddana bardziej wymagającemu treningowi z wykorzystaniem zadań pamięciowych, kolejne zaś 23 osoby trenowały podobne zadania, ale na najniższym z możliwych poziomów trudności. Ich wyniki porównano.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości