KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Zwycięzcy konkursów NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Troje naukowców z naszego wydziału zdobyło granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

  • OPUS 20 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
  • SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

dr hab. Rafał Gruszczyński, prof. UMK
OPUS 20
Logiczno-filozoficzne podstawy geometrii i topologii
Kwota finansowania: 904 264 PLN

Prof. Maria Lewicka z Instytutu Psychologii:
PRELUDIUM BIS 2 | HS6
Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: Rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc
Kwota finansowania: 437 800 PLN

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK z Instytutu Socjologii:
SONATA 16 | HS6
Kontrowersje, praktyki i (współ)wytwarzanie wiedzy o smogu. Aktywizm środowiskowy i wiedza ekspercka dotyczące zanieczyszczenia powietrza w kontekście studiów nad nauką i technologią
Kwota finansowania: 316 140 PLN

pozostałe wiadomości