KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Uwaga! Sesja!

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 wprowadza regulacje dotyczące zasad przeprowadzania letniej sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych.

 

Wg zapisów tego dokumentu egzaminy w sesji letniej odbywają w trybie zdalnym.

W zarządzeniu znajduje się zastrzeżenie, odnoszące się do zajęć przewidzianych trybem określonym w § 1 ust. 2 i 3 zmienianego zarządzenie, tj. zajęć na kierunkach studiów przypisanych do innych dyscyplin niż dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, zajęć o charakterze praktycznym, wymagających wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu, które na mocy decyzji dziekana i rektora mogły się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W przypadku tych zajęć, dziekan w porozumieniu z prowadzącym, może podjąć decyzję o zastosowaniu trybu stacjonarnego.

Innymi słowy, tylko zajęcia prowadzone w semestrze letnim w trybie stacjonarnym lub hybrydowym mogą kończyć się egzaminem w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podobna zasada dotyczy egzaminów dyplomowych, tzn. egzaminy dyplomowe w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, znów z pewnym zastrzeżeniem. Dziekan, na wniosek studenta, który jest zaopiniowany pozytywnie przez promotora, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (załącznik nr 1 do ZR nr 51 z dnia 26.02.2021).

Możliwość prowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym wymaga dodatkowych przygotowań z uwagi na reżim sanitarny, promotorzy proszeni są o zgłaszanie tak prowadzonych egzaminów dyplomowych w terminie co najmniej 7 dni przed datą obrony następującym osobom:
- Pani Elżbiecie Brukarzewicz elbru@uni.torun.pl – dla obron planowanych w budynku Collegium Minus (Harmonijka)
- Pani Iwonie Tlałce iwtlalka@umk.pl – dla obron planowanych w Collegium Humanisticum
- Pani Julicie Kujawskiej julita.kujawska@umk.pl – dla obron  prowadzonych w budynku przy ul Lwowskiej (INP)
Jest to konieczne do zaplanowania egzaminów z najwyższą troską o zdrowie i życie osób biorących udział w egzaminie.
Poniżej znajduje się link do szczegółowej procedury przeprowadzenia obron prac dyplomowych
https://www.wfins.umk.pl/student/procedury-obron/

pozostałe wiadomości