KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Konkurs na wyjazdy stypendialne Programu Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych!

Chciałbym Państwa poinformować, że z dniem 20.02.2021 otwarty zostaje konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Informacje na temat instytucji partnerskich WFINS znajdują się na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej.

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, którzy: 

  • NIE WYKORZYSTALI JESZCZE KAPITAŁU MOBILNOŚCI NA DANYM STOPNIU STUDIÓW, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów),
  • Są na 2 roku studiów licencjackich lub 1 roku studiów magisterskich. 
    • w przypadku studentów kierunku Psychologia możliwe jest aplikowanie tylko  przez studentów III, IV i V roku (w przypadku studentów III roku ośrodek zagraniczny musi prowadzić studia w zakresie Psychologii, a aplikacja wymaga bardzo dobrego uzasadnienia).
  • NIE MAJĄ ŻADNYCH ZALEGŁOŚCI W TOKU STUDIÓW

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. POŚWIADCZENIE średniej ocen z ostatniego roku studiów POWYŻEJ 3,75 (konieczne jest dołączenie poświadczenia wystawionego przez dziekanat), a w przypadku Psychologii4,00.
2. Poświadczenie znajomości języka obcego,  w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń (wskazane jest przedstawienie dokumentu o znajomości języka: certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu etc.)
3. LIST MOTYWACYJNY zawierający informacje na temat CELU i MIEJSCA wyjazdu, 
4. PRZYBLIŻONY PROGRAM STUDIÓW zawierający listę ewentualnych  przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby Państwo się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych,
5. w przypadku starania o wyjazd mający się odbyć na III roku studiów licencjackich i II roku studiów uzupełniających niezbędna jest ZGODA OPIEKUNA LUB PROMOTORA,  
6. wydrukowana i podpisana wersja "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO"   

Ogólne informacje na temat rekrutacji zawarte są na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DO PANI WIOLETY MŁODZIEJEWSKIEJ (w.mlodziejewska@umk.pl) DO DNIA 2 marca 2021.

 Informacja: Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, studenci mają możliwość udziału w programie Erasmus na dwa sposoby:

1) z wyjazdem na uczelnię zagraniczną, przy czym nikt (nawet sama uczelnia zagraniczna) nie jest w stanie obecnie zagwarantować, że w semestrze zimowym zajęcia będą odbywać się stacjonarnie) - wówczas student wyjeżdża i otrzymuje stypendium, choć być może uczestniczy w zajęciach zdalnie;

2) student pozostaje w Polsce, uczęszcza zdalnie na zajęcia na uczelni zagranicznej, ale wówczas nie przysługuje mu stypendium.

 

 Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ 

 Dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK  email: s.burdziej@umk.pl

pozostałe wiadomości