KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Program dla Kół Naukowych

Zdjęcie ilustracyjne

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”: https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje zapraszamy zainteresowane koła naukowe do zgłaszania projektów na załączonym formularzu do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich: kolanaukowe@umk.pl  w terminie do 16 października 2020 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać projekt spełniający warunki (określone w części III ww. komunikatu) z konkretnymi i weryfikowalnymi rezultatami oraz merytorycznym uzasadnieniem.

Z uwagi na to, że uczelnia może złożyć nie więcej niż:

  • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
  • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach

powołana zostanie przez Panią Prorektor ds. Studenckich komisja do wstępnej oceny wniosków.

Zakwalifikowane wnioski, zgodnie z ww. komunikatem Ministra (część IV), będą przygotowywane na formularzu udostępnionym w systemie OSF od 12 października 2020 r. Do wniosku będzie trzeba dołączyć wymagane załączniki w pliku PDF.

pozostałe wiadomości