KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Komunikat Dziekana

obrazek: fot.canva]
fot. canva

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z sytuacją epidemiczną Władze Uniwersytetu podjęły decyzję o zdalnej realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla wszystkich lat i stopni studiów, z wyjątkiem tych zajęć, których charakter uniemożliwia realizację w formie kształcenia na odległość.

Po dokonaniu analizy oferty dydaktycznej na semestr zimowy 2020/21 realizowanej przez Instytuty  na naszym Wydziale, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych  zdecydował o realizacji zajęć wyłącznie w formie zdalnej.

  1. PLANY ZAJĘĆ I FORMY ZAJĘĆ

Zajęcia zdalne będą odbywać się zgodnie z planem, który zostanie opublikowany najpóźniej 21 września na stronie WFINS. Plany będą także publikowane na stronach Instytutów. 

Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane jako zajęcia on-line (prowadzone synchroniczne) lub offline (prowadzone asynchroniczne). 

Informację o formie realizacji zajęć otrzymają Państwo od prowadzących zajęcia. Informacja ta będzie również opublikowana w sylabusach przedmiotów w USOSie.  

  1. WIZYTY W BUDYNKACH UNIWERSYTETU

Budynki Uniwersytetu od 1 października będą dla Państwa otwarte. Możecie Państwo korzystać z akademików i bibliotek a także, po uprzednim umówieniu się, załatwiać niezbędne sprawy administracyjne w dziekanacie.  Wizyty te będą możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. do budynków wchodzimy w maseczkach, w wyznaczonych miejscach dezynfekujemy dłonie, zachowujemy zalecane odległości.  

  1. WIRTUALNY DZIEKANAT

Przypominamy, że w aplikacji MS TEAMS funkcjonuje zespół Wirtualny Dziekanat WFINS, gdzie możecie Państwo zadawać pytania. Prosimy, aby pytania zadawane na ogólnodostępnych kanałach nie zawierały Państwa danych osobowych. Jeśli jest potrzeba, by konsultować się w sprawie swojej indywidualnej sytuacji prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem dziekanatu za pomocą czatu lub poczty elektronicznej. 

Na przełomie września i października pracowniczki dziekanatu rozliczają Państwa osiągnięcia. Mają na to dosłownie kilka dni. Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość jeśli na odpowiedź trzeba będzie chwilę poczekać. 

PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo, wchodzimy w kolejny semestr zajęć zdalnych bogatsi o doświadczenia semestru zimowego 2019/20 liczymy zatem na to, że dla całej społeczności akademickiej będzie to owocny, efektywny czas. 

pozostałe wiadomości