KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Laureaci konkursu BELL

obrazek:

Celem konkursu BELL: BEST E-LEARNING LECTURER było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. W konkursie mogli wziąć udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Konkurs zakłada finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: (a) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, (b) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.

Laureatką z WFiNS w kategorii kursów UMK została dr Anna Wójtewicz z kursem:  „Społeczeństwo konsumpcyjne. Geneza i współczesne wyzwania”. 

Laureatem z WFINS w kategorii kursów YUFE został prof. Zbigniew Nerczuk z kursem: „Introduction to Ancient Philosophy”.

Więcej...

pozostałe wiadomości