KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

"Inter disciplinas excellentia” - Zespół ds. Badań nad Bezdomnością

obrazek:

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska wraz z dr hab. Beatą Borowską-Besztą, prof. UMK i dr Anną Kolą otrzymały grant naukowy UMK w konkursie na zespół badawczy pt. „Inter disciplinas excellentia”. W ramach tego grantu powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB). Kierownikiem projektu badawczego i grantu jest dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.

pozostałe wiadomości