KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Science Bridges // Sztuczna inteligencja: rys historyczny i nowe trendy

obrazek: fot.MZD w Toruniu]
fot. MZD w Toruniu

 

29 czerwca o 18:00 - dr Grzegorz Osiński (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń) wygłosi prelekcję pt. Sztuczna inteligencja: rys historyczny i nowe trendy.

Pojęcie sztuczna inteligencja SI (artificial intelligence AI), coraz częściej pojawia w dyskursie naukowym prowadzonym na styku różnych dziedzin wiedzy. Na polu humanistyki i nauk społecznych najczęściej jest ono postrzegane jako użyteczne narzędzie służące do analizy dużych zbiorów danych i poszukiwania zależności korelacyjnych. Jednak dynamiczny rozwój algorytmów sztucznej inteligencji przekroczył już możliwości jakie oferowały one jeszcze kilka lat temu, kiedy kojarzone były jedynie z uczeniem maszynowym czy też klasycznym użyciem sztucznych sieci neuronowych. Obecnie technologie wyznaczają już nowe trendy a osiągniecie w listopadzie ubiegłego roku, przez skonstruowany w korporacji Googla komputer kwantowy Sycamore praktycznej supremacji kwantowej, pozwala planować badania naukowe wcześniej zupełnie nieosiągalne. Żeby zrozumieć doniosłość tego wydarzenia należy prześledzić rozwój SI na przestrzeni ostatnich 15 lat i spróbować opisać nowe możliwości w ujęciach paradygmatu „starej” sztucznej inteligencji.

LINK DO WYDARZENIA

pozostałe wiadomości