KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Informacje dotyczące zajęć i zaliczeń

obrazek:

Informacje dotyczące kształcenia i dydaktyki w bieżącym roku akademickim wynikające z zarządzeń Rektora UMK* i rekomendacji Władz Rektorskich UMK:

  • Zajęcia realizowane do tej pory w formie zdalnej mogą być realizowane w tej formie do zakończenia zajęć, a ustalone przez prowadzących warunki zaliczenia nie muszą być zmieniane.
  • Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane w tradycyjny sposób będą przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • W uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez prowadzącego, student może wnioskować do Dziekana o umożliwienie zdawania egzaminu w formie zdalnej.
  • Zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane od 1 czerwca 2020 r. według harmonogramu określonego przez Dziekana z Prorektorem ds. Kształcenia.
  • Zaliczenia ze wszystkich zajęć zrealizowanych w bieżącym roku akademickim należy uzyskać do 20 września 2020 r.
  • Zajęcia, których nie można zrealizować w bieżącym roku akademickim, mogą - na wniosek Dziekana po uzgodnieniu z Rektorem - zostać przeniesione na kolejny rok akademicki.
  • Zajęcia wychowania fizycznego do końca roku akademickiego 2019/2020 będą realizowane w formie zdalnej.
  • Od 4 maja 2020 r. do odwołania dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.
  • Od 11 maja 2020 r. działa wypożyczalnia książek w Bibliotece Głównej UMK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o przesyłanie wiadomości z konta uczelnianego do pracowników dziekanatu zajmujących się kierunkami studiów lub do p. prodziekan prof. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej. 

Zachęcamy również do korzystania z Wirtualnego dziekanatu.


*1. Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

2. Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3. Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

4. Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

pozostałe wiadomości