Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Życie codzienne w czasach koronawirusa – projekt z udziałem naukowców z UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Negative Space

Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu w dniu 24 marca 2020 roku rozpoczęły realizację projektu badawczego pt. „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki”, którego celem jest uchwycenie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek pandemii. W tym celu ogłoszony został konkurs, którego uczestnicy dokumentują swoje doświadczenia związane z sytuacją w pracy, w rodzinie i najbliższym otoczeniu począwszy od momentu, gdy pandemia dotarła do Polski. Zapiski przybierające dowolną formę – pamiętnika, bloga czy relacji – ewentualnie uzupełnione o materiały graficzne, stanowić będą źródło informacji o życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim uczestników badania. Dostarczą też wiedzy o głównych problemach ludzi i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią. Preferowane są relacje przygotowane w formie elektronicznej. Przewidziano nagrody pieniężne o minimalnej łącznej wartości 15 tys. zł oraz publikację najciekawszych prac. Prace w konkursie można przesyłać do dnia 30.06.2020 r.: mailem na adres: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana forma zgłoszenia) oraz pocztą tradycyjną na adres: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa. Kontakt telefoniczny w razie pytań: dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (kierownik projektu): nr tel. 512 748 274.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:  http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx

Zespół projektowy z ramienia UMK tworzą socjologowie: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (koordynator projektu z ramienia UMK), dr Katarzyna Suwada, dr Anna Wójtewicz oraz dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK.

To kolejne wspólne przedsięwzięcie badaczy z Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii UMK oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH. W latach 2016-2019 zespoły dwóch uczelni realizowały projekt również wykorzystujący metodę pamiętnikarską, pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”. Projekt realizowany był w ramach grantu NCN przyznanego zespołowi badawczemu SGH i UMK w konkursie OPUS 11.

pozostałe wiadomości