KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Spotkanie z laureatami Nobla

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, w wyniku nominacji Fundacji Nauki Polskiej, została wybrana do wzięcia udziału w 70th Lindau Nobel Laureate Meeting. Na wydarzenie zaproszeni zostali wybitni młodzi naukowcy reprezentujący nauki przyrodnicze.

Każdego roku około 30-40 laureatów Nagrody Nobla przyjeżdża do Lindau w Niemczech, żeby spotkać się z kolejnym pokoleniem czołowych naukowców: w zjeździe bierze udział łącznie około 600 studentów, doktorantów i młodych doktorów z całego świata. Lindau Nobel Laureate Meetings sprzyja wymianie myśli między naukowcami różnych generacji, kultur i dyscyplin. Program naukowy każdego Lindau Meeting bazuje na zasadach dialogu. Różnorodne sesje - wykłady, dyskusje, klasy mistrzowskie i panele dyskusyjne - są stworzone tak, aby umożliwić wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy laureatami Nagrody Nobla a młodymi naukowcami.

Tegoroczne 70. spotkanie laureatów Nagrody Nobla w Lindau rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 3 lipca. 600 młodych naukowców i około 70 laureatów Nagrody Nobla różnych dyscyplin oraz laureaci ACM Prize in Computing spotka się, aby wymienić pomysły i uczyć się od siebie nawzajem.

Więcej informacji o 70th Lindau Nobel Laureate Meeting

Karolina Finc - doktor nauk fizycznych. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Kieruje częścią badań związanych z aktywizacją i analizą danych nauroobrazowych w Pracowni Poznania Matematycznego (Math Cognition Lab) utworzonej na UMK w ramach grantu NCN w konkursie Sonata Bis. Dr Karolina Finc jest absolwentką kognitywistyki na UMK. Doktorat realizowała w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń - konektomu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były "Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą". Jest zaangażowana w liczne projekty z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Posiada szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie analizy badań nad strukturą i organizacją funkcjonalną mózgu. Laureatka i beneficjentka wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in.  grantów PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Więcej informacji

pozostałe wiadomości