Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Drodzy studenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze ścieżką językową na UMK i podkreślić, że nauka języka obcego na Państwa kierunku jest szczególnie istotna, ponieważ ma doprowadzić do uzyskania kwalifikacji nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z rozpoczęciem nauki na UMK każdy student zobowiązany jest do przystąpienia do testu diagnostycznego w pierwszym semestrze.

Link do testu: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=1002

Wyniki tego testu mogą sugerować potrzebę wyrównania materiału przed przystąpieniem do lektoratu np. na kursie przygotowanie do lektoratu https://spnjo.umk.pl/kursy/kursy-doskonalace/wybierz-kurs-doskonalacy/przygotowanie-do-lektoratu/

Test diagnostyczny należy wykonać raz w październiku i raz w maju na pierwszym roku w celu porównania wyników wejścia i wyjścia. Celem wykonania testu wejścia i wyjścia jest obserwacja postępu u osób, które na teście diagnostycznym wejścia dostaną takie wskazanie. Zaległości na pierwszym roku trzeba jednak nadrabiać we własnym zakresie. Informacja zwrotna z testu diagnostycznego wejścia i wyjścia zostanie przedstawiona na Wydział.

Lektorat na drugim roku prowadzony jest na poziomie B2 w liczbie 120 godzin. Na trzecim roku lektorat jest kontynuowany w wymiarze 30 godzin i kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Ponadto na trzecim roku plan studiów przewiduje przedmiot /Język obcy – merytoryczne przygotowanie do nauczania języka /w wymiarze 120 godzin.

W celu osiągnięcia poziomu koniecznego do nauczania języka angielskiego konieczne jest przyjrzenie się swoim wynikom już na poziomie testu diagnostycznego i na kolejnych etapach oraz wyrównanie ewentualnych zaległości.