Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Lektorat

Przed lektoratem (I rok)

Testy poziomujące

Studentom I roku (zarówno I jak i  II stopnia) przypominamy, że do 25 października każdego roku należy rozwiązać Test Diagnostyczny z języka obcego. Test jest dostępny po zalogowaniu się na platformie Moodle. Celem testu jest określenie wejściowego poziomu znajomości języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Rozwiązanie testu jest niezbędne, by uzyskać możliwość zapisania się na obowiązkowe zajęcia z języka obcego (na II roku studiów I stopnia i na I roku studiów II stopnia). Jednak uzyskany wynik (np. niezaliczenie testu) nie ma wpływu na przyjęcie do grupy z wybranego języka. (Test nie jest żadną podlegającą ocenie formą egzaminu, ani zaliczenia.)

Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą, w postaci odpłatnych kursów przygotowujących do rozpoczęcia lektoratu na II roku studiów.

Więcej informacji: http://www.spnjo.umk.pl/

 

Lektorat rozpoczyna się od II roku

Lektorat z j. obcego

Psychologia: 150 godz. (120 godz. II rok + 30 godz. III rok – 10 ECTS)

Pedagogika, Socjologia, Architektura informacji, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filozofia, Kognitywistyka, Medioznawstwo, MISH-S (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne), Praca socjalna, Zarządzanie informacją i bibliologia:

Po każdym stopniu standaryzowany egzamin pisemny .

Zapisy na lektorat

Zwolnienia z lektoratu na podstawie

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12