Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Spotkania organizacyjne dla I roku

kierunek data i godzina miejsce
Socjologia 04.10 o godz. 12.00 sala IX, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Medioznawstwo 04.10 o godz. 13.00 sala IX, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
MISHS 04.10 o godz. 13.00 sala 317,  Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Dziennikarstwo S1 04.10 o godz. 16.00 sala IX, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Dziennikarstwo S2 04.10 o godz. 12.00 sala I, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Architektura informacji S1 05.10 o godz. 9.45 sala AB.1.07, Collegium Humanisticum, Bojarskiego 1
Architektura informacji S2 05.10 o godz. 10.00 sala AB.2.10, Collegium Humanisticum, Bojarskiego 1
Psychologia 30.09 o godz. 12.00 A 1.22 (Aula), Collegium Humanisticum, Bojarskiego 1
Filozofia S1 i S2 04.10 o godz. 13.00 sala I, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Praca socjalna 04.10 o godz. 13.00 sala 346, Lwowska 1
Wychowanie fizyczne i sport 07.10 o godz. 11:30 online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHqTTKlJC3015CE0rU1zL8boSDrJV_wpPVyPDl4AY7E01%40thread.tacv2/1632208553972?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%224c1cef4d-7fa3-4d15-ae72-92327db9f9e5%22%7d
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 04.10 o godz. 13:00 sala Darwina, Lwowska 1
Pedagogika ogólna (s1) 04.10. o godz. 13.30 – 14.45 sala Darwina, Lwowska 1
Pedagogika (s2) 04.10 o godz. 13:00 sala AB 0.08, Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1
Kognitywistyka s1 i s2 4.10 o godz. 16.00 sala I, Harmonijka, Fosa Staromiejska 1a
Cognitive Science 6.10 o godz. 09.00 online